Slavnostní koncert k výročí skladatele Jana Zacha (1713 – 1773)

Rok 2013 je pro Čelákovice a celou naši hudební kulturu svátkem vzhledem k dvojitému výročí skladatele evropského významu Jana Zacha, jehož původ je spjatý se zmíněným středočeským městem. Letos si připomeneme 300 let od jeho narození a 240 let od jeho úmrtí.

Městský úřad v Čelákovicích koordinuje sérii kulturních akcí organizovaných k tomuto výročí. V jejich rámci se koná i místní hudební Festival Jana Zacha. Jeho vrcholem je koncert, který se koná 15. června 2013 v 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Program nazvaný Duchovní tvorba Jana Zacha, tvořený výhradně skladbami jubilujícího autora, provede renomovaný soubor pro starou hudbu Musica Florea pod vedením dirigenta Marka Štryncla . Připraveny jsou známé Zachovy sborové kompozice – moteto O magnum martyrium či modlitba  Salve Regina   (Zdrávas  Maria), z instrumentálních skladeb pak např. Koncert pro flétnu a orchestr D dur se sólistou Markem Špelinou . Zazní též altové árie v podání Martina Ptáčka a první ze tří Zachových requiem (Requiem g moll , datováno 1750). Vystoupí barokní orchestr Musica Florea a pěvecký sbor Collegium Floreum . Marek Štryncl čerpal z materiálů Českého muzea hudby a jím takto dramaturgicky koncipovaný koncert je zároveň českou premiérou.

Sdílet článek: