Sbormistři oslavují a soutěží (s) hudbou

Se začátkem nového akademického roku si katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze připomíná 20. výročí založení oboru Sbormistrovství, u jehož zrodu stál a který po 12 let vedl prof. PaedDr. Jiří Kolář. Tuto událost si připomene setkáním všech absolventů a slavnostním koncertem 6. listopadu 2010 v 19h ve Velké aule Karolina , na kterém budou dirigovat i vítězové sbormistrovské soutěže pedagogických fakult ČR a jejž uzavře jako poděkování Dvořákovo Te Deum v podání smíšeného sboru PedF, všech absolventů a symfonického orchestru.

K výročí vychází i almanach všech českých i zahraničních absolventů oborů. Shromažďuje informace o jejich působení v praxi, čímž se stal nejen relevantním důkazem užitečnosti a smysluplnosti sbormistrovské práce v širokém spektru praktického uplatnění, ale i jednoznačným potvrzením přínosnosti tohoto vysokoškolského studijního oboru. Snad žádný jiný obor nemůže veřejně poukázat na výsledky činnosti svých absolventů, kteří přivážejí nejvyšší ocenění z předních zahraničních soutěží, organizují národní i mezinárodní festivalová setkání a podílejí se i na veřejném sborovém životě na všech úrovních. Nejcennější ale zůstává jejich každodenní umělecko-pedagogická činnost ve všech koutech naší republiky či v zahraničí, při které svou inspirativní prací otevírají pomyslné dveře hudební krásy malým i velkým zpěvákům a celkovým estetickým působením pozitivně ovlivňují jejich duševní rozvoj a rozšiřují duchovní bohatství.

Sdílet článek: