Projekt Hudbou k sobě vrcholí setkáním českých a ukrajinských dětí v Rudolfinu

Projekt Hudbou k sobě. Foto: Petra Hajská

Společným setkáním pod vedením Ondřeje Tichého vyvrcholí série workshopů, na nichž děti prvního stupně z dvanácti tříd dvanácti škol pracovaly s nástroji a vlastním hlasem a zjišťovaly, jak velkou oporu hudba poskytuje v mezilidském kontaktu, sebevyjádření, soustředění i duševní pohodě. K účastníkům se přidá i jedna třída ukrajinských dětí a ukrajinský kytarista Artem Pozdniakov. Z dalších hudebníků se zúčastní například hobojista Vladislav Borovka či violoncellistka Judita Škodová. Setkání se uskuteční ve Dvořákově síni Rudolfina v úterý 26. března.

„Mám velkou radost, že projekt, který započal před více než dvaceti lety v ‚terénu‘, v malých školních kolektivech, při práci v rodinách nebo s dětmi, které se ocitly vyloučené, se díky vzdělávacímu oddělení České filharmonie a intenzivní společné práci v posledních pěti letech dostal do fáze, kdy může plně sloužit i široké veřejnosti. Poslední náročné roky ve společnosti nám zároveň pomohly definitivně pochopit, že umění a hudba zvlášť, není jen ozdobou našich životů, ale hlavně důležitým nástrojem mezilidské komunikace, který pomáhá dalšímu učení, vztahům nebo dnes tak potřebné duševní rovnováze. Pokud se jí takto podaří pojmenovat a vrátit do každodenního života, pak až zázračně pomáhá nejen dětem, ale také nám dospělým. Tohle už začínáme pozorovat také na představeních a klubových podvečerech, kam se nám vrací celé rodiny, které se paralelně připravují na velké květnové setkání ve Dvořákově síni. Setkání je pro mě osobně i malou oslavou právě pěti let spolupráce i poděkováním všem, které jsem na celé cestě dosud potkal. Kus práce je tak za námi a velký nás ještě čeká,“ říká Ondřej Tichý, který je iniciátorem projektu.

Projekt Hudbou k sobě. Zdroj: Česká filharmonie

„Školy, které se letos přihlásily, tvoří pestrou mozaiku a v Rudolfinu se tak setká dvanáct tříd z dvanácti škol, které v mnoha ohledech fungují velmi odlišně, ale přesto našly společnou řeč. Kluci a holky společně s pedagogy se od září různě potkávají, učí soustředění, naslouchání, vzájemnému porozumění, využití hlasu i nástrojů. Svým přičiněním se podílejí na textech i hudbě, která vzniká v přímém kontaktu s hudebníky. Bude to slavnostní chvíle, která na jednu stranu ukončí celoroční práci, ale na druhé otevře dětem příležitost se dále potkávat, podílet na připravovaných materiálech, cvičeních nebo mezigeneračních hudebních programech pro veřejnost i na dalších místech.Letos navíc přivítáme třídu báječných ukrajinských dětí, které se učí česky a potkali jsme je díky iniciativě Dětského fondu OSN Unicef a orchestru FOK, který nám pomohl realizovat jedno z dílčích setkání na své půdě. Spojí se tak symbolicky i úsilí mnoha dalších lidí,“ doplňuje Ondřej Tichý.

Projekt Hudbou k sobě. Zdroj: Česká filharmonie
Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější