Příští měsíce Viléma Veverky: Festivalové cesty a pokus o mistrovský opus

V listopadové HARMONII jsme zveřejnili rozhovor s hobojistou Vilémem Veverkou o novém albu s barokními hobojovými koncerty, které nahrál spolu s Barbarou Marií Willi, Dominikem Wollenweberem a souborem Ensemble 18+. Veverka aktuálně album představí v rámci 13. ročníku cyklu koncertů staré hudby Barbara Maria Willi uvádí, jenž se uskuteční v Konventu Milosrdných bratří v Brně 9. února. Další zastávkou bude Hudební festival Ludwiga van Beethovena v Teplicích, který hobojistu pozval i se souborem Ensemble 18+ na 28. května do Jimlína.

11. března v Berlíně Veverka vystoupí v rámci komorního cyklu Konzerthaus orchestru, kde budou uvedeny klavírní kvintety Ludwiga van Beethovena a Wolfganga Amadea Mozarta. O měsíc později, 11. dubna, provede se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu v Rudolfinu Koncert pro hoboj a orchestr Elliotta Cartera

Festivalové cesty Viléma Veverky směřují k 24. květnu, kdy v rámci Pražského jara vystoupí s Ensemble Berlin-Prag: „Toto je skutečně top koncert a svého druhu lahůdková hudební konfrontace; jinými slovy, provedeme skladby jak starých mistrů – Jana Dismase Zelenky, Françoise Couperina, Johanna Sebastiana Bacha, ale i klasiku 20. století –  Karlheinze Stockhausena, Klause Hubera. Je to velká událost a satisfakce zároveň,“ glosuje Vilém Veverka a dodává: „Těší mě, že s Ensemble Berlin-Prag vystoupíme i 30. června na dalším špičkovém českém festivalu Smetanova Litomyšl.“

V současnosti dokončuje režisérka Linda Jablonská o Vilému Veverkovi autorský dokument z cyklu České televize Můj pokus o mistrovský opus, který by měl být na obrazovky uveden v září. Viléma Veverku zachytí kamera během intenzivní práce na stěžejní skladbě, Suitě Pavla Haase, kterou v roce 2009 rovněž nahrál (album Risonanza) pro Supraphon.

Sdílet článek: