Příbramské jaro přinese Dvořákovu klasiku, malování v ambitech a benefici pro Rusalku

Hudební festival Antonína Dvořáka ve dnech 27. 4. – 25. 5. opět oživí Příbramsko. Dvanáct koncertů, dvě operní představení pro děti, jedna premiéra hudebně-dramatického pořadu, dvacet akcí a koncertů v rámci Dne s Antonínem Dvořákem přiblíží klasickou hudbu nejen skalním příznivcům, ale také široké veřejnosti. Návštěvníci si užijí atmosféru Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké, kostela sv. Jakuba Staršího, Galerie Fr. Drtikola nebo prostor zámku v Březnici a na Zámku Dobříš, nově se budou koncerty konat i v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Třebsku nebo ve Svaté Hoře. 

Pozvání na festival přijali houslista Pavel Šporcl, hobojista Vilém Veverka spolu s harfistkou Kateřinou Englichovou, Jindřich Macek a Silvie Mechová v duetu loutny s flétnou nebo sopranistka Jana SiberaBennewitzovo kvarteto zahraje hudbu Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka a v ambitech Svaté Hory zazní baryton Thomase Hampsona.

„Při tvorbě programu jsme se inspirovali Mistrovou osobností, jeho nezpochybnitelnými lidskými přednostmi, charakterem, který otiskl do své tvorby. Možná právě jeho přátelská povaha, pokora a láska k lidem spojené s upřímnou vírou v Boha dodávají hudbě Antonína Dvořáka to, co posluchače i umělce tolik uchvacuje a předává ty nejsilnější prožitky na jevištích, pódiích a v hledištích po celém světě. Koncerty, spojené mottem „Antonín Dvořák: S vírou v Boha a láskou k člověku“, zahrnují na jedné straně díla sakrální, na druhé straně díla inspirovaná láskou v různých podobách,“ říká Albína Houšková, ředitelka HF Antonína Dvořáka.

Thomas Hampson

Součástí festivalu bude opět Benefiční koncert pro vilu Rusalka, který se odehraje v Památníku A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. Pozvání letos přijal Václav Hudeček, u příležitosti benefičního koncertu bude veřejnosti výjimečně zpřístupněna vila Rusalka za přítomnosti potomků A. Dvořáka. Výtěžek poputuje na konto obnovy vily.

Také pro rok 2017 je připravena série doprovodných aktivit – koncerty na netradičních místech (nemocnice, obchodní dům, pěší zóna apod.), besedy s umělci, interaktivní pořady ve školkách, základních i středních školách. V rámci tohoto projektu dochází k propojení hudby s dalšími uměleckými obory – výtvarným uměním či tancem. Akce vyvrcholí koncertem Gabriely Vermelho v Domě NaturaDalší součástí Dne s Antonínem Dvořákem je i projekt Malování v ambitech, při kterém budou přední akademičtí malíři za zvuků hudby A. Dvořáka vytvářet svá díla v prostorách Svaté Hory. Zároveň s nimi budou malovat i děti ze základních škol. Kompletní program na webu Hudebního festivalu AD.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější