Předjaří na konci října uvede Orchestr BERG v Anežském klášteře

V prostředí Anežského kláštera zazní v pondělí vedle audiovizuální novinky mladého skladatele Martina Klusáka také hudba z Estonska a Litvy. K tomu Orchestr BERG nabízí také prohlídku nově otevřených zahrad Anežského kláštera.

Premiéru bude mít v Anežském klášteře téměř půlhodinová audiovizuální kompozice mladého českého skladatele Martina Klusáka. Mimořádně poetický autorský film doprovází zvukově bohatá hudba, jejich autor zde zúročil své zkušenosti s oběma těmito oblastmi umělecké tvorby. „Vycházím z představy komplexního audiovizuálního díla inspirovaného pomalým tempem hudebního ambientu (ale také neoficiálním žánrem ambientního filmu), přičemž hudební složka je už od prvních konceptů pevně provázána s filmovou a obě ze sebe navzájem vycházejí a vytvářejí mezi sebou různé vztahy a kontrapunkty. Tempo, rytmus, barva, atmosféra, symboly – to vše jsou pojmy, které ovlivňují tvarování nejen hudby, ale i obrazu. Nechávám na každém, jak bude dílo vnímat, zda bude jen naslouchat tónům a sledovat pohyb barev nebo zda interpretuje konkrétní významy nebo dokonce příběhy,“ uvádí Martin Klusák k premiérované kompozici Předjaří.

V české premiéře zazní také hudba estonského skladatele Erkki-Svena Tüüra, se kterým Orchestr BERG spolupracuje již řadu let. Uvedl již dvě jeho díla a Tüür byl také porotcem prvního ročníku skladatelské soutěže NUBERG. Tüür je zajímavý tím, že jeho hudební začátky jsou rockové – téměř patnáct let byl hlavní osobností v estonsku populární formace In spe. Tráví minimálně polovinu roku na estonském ostrově Hiiumaa, kde se narodil. Jeho nádherná příroda je pro něj velkým zdrojem inspirace. Poprvé se českému publiku představí také hudba Litevky Egidiji Medekšaité. Ta často tvoří na základě paralel s textilními vzory, snad díky předchozímu studiu textilního designu.

Sdílet článek: