Pražské Palachovo náměstí se otevírá veřejnosti

18. října 2014 se uskuteční první ročník kulturního festivalu Open Square (Otevřené Palachovo náměstí). Pořádajícími institucemi jsou Česká filharmonie, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Tyto instituce zároveň podepsaly Memorandum o spolupráci.

Po celý den se bude konat mnoho pořadů na jednotlivých zúčastněných institucích i v prostoru Palachova náměstí: výstavy, přednášky, workshopy, prezentace studijních oborů, koncerty, urban walks či panelové diskuse. Program vyvrcholí mimořádným večerním koncertem České filharmonie v Rudolfinu.

„Na společnou akci se těšíme a doufám, že to je jen začátek k naplnění původního genia loci s tolika významnými institucemi,“ říká ředitelka Uměleckoprůmyslového musea, dr. Helena Koenigsmarková. „Propojování akademické a kulturní sféry s širší veřejností pokládám za velmi žádoucí,“ doplňuje doc. Mirjam Friedová, děkanka Filozofické fakulty UK.

Akce cílí zejména na mladé lidi a zúčastněné instituce nabídnou vstup na všechny pořady se slevou nebo zcela zdarma.

„Česká filharmonie se chce během dne otevřených dveří v rámci projektu Open Square představit jako místo pro všechny, kteří mají rádi umění bez jakýchkoliv předsudků a pro které je jediným opravdovým kritériem umělecké produkce kvalita,”  zdůrazňuje David Mareček, generální ředitel České filharmonie. „Během kreativních workshopů, které budou probíhat celý den, si lidé vyzkouší, že s hudbou a nástroji si lze opravdu doslova hrát, nejen pasivně poslouchat.”

Návštěvníci si mimo jiné při komentovaných prohlídkách projdou všechna zákoutí nově opravené budovy Rudolfina.  „Na závěr zveme studenty, ale i ostatní účastníky celé akce Open Square do Rudolfina na nekonvenční koncert České filharmonie,” říká David Mareček.

Část programu Open Square se bude odehrávat ve veřejném prostoru. Cílem těchto aktivit je upoutat pozornost návštěvníků na velký urbanistický význam Palachova náměstí pro pražské centrum. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) už přes dva roky upozorňuje na to, že současná situace pražského historického jádra je dlouhodobě neudržitelná. „Buď se smíříme s tím, že historické centrum Prahy bude i nadále neefektivně a často nekulturně pouze konzumováno davy turistů, anebo se pokusíme tomuto jedinečnému místu znovu vrátit účel a život. Tedy kvalitu, která mu náleží. Je pro nás povzbuzením, že významné veřejné instituce jsou si vědomy své role v městotvorném procesu, a jsou připraveny a ochotny do něj aktivně vstupovat,“ říká Tomáš Ctibor pověřený řízením IPR Praha.

Festival Open Square (Otevřené Palachovo náměstí) se bude konat každoročně a zúčastněné instituce budou spolupracovat i na organizaci různých dalších akcí pro veřejnost.

Česká filharmonie, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy též podepsaly Memorandum o spolupráci, jehož smyslem je společně prezentovat veřejnosti (zejména mladým lidem) unikátní urbanistický celek pražského Palachova náměstí a činnost významných institucí, které na něm sídlí.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější