Poslední soud hříšníka a spravedlivého U Šimona a Judy

Protože dílo zpracovává tematiku křesťanského pokání a sebezpytování, je zařazeno do programu Koncertního jednatelství FOK do právě probíhajícího období půstu.

„Postní doba je obecně vnímána jako čas ztišení a jistého smutku před Velkým pátkem – připomínkou ukřižování Ježíše Krista. Hudebně však toto období představuje pravé žně. Bylo pro ně vytvořeno obrovské množství skladeb – oratorií, pašijí, mší, motet a další duchovní hudby,“ upozorňuje dirigent a varhaník Robert Hugo.

V první části dvoudílné skladby se odehrává soud Hříšníka, který se snaží ze svých hříchů vymluvit. Druhá část představuje Spravedlivého – ten po svém hříchu činí upřímné pokání. Zatímco první je poslán k věčnému zatracení, druhý na přímluvu Panny Marie odchází jen do očistce, po jehož absolvování má být spasen. Celou scénu sleduje Duše, která v závěru prosí Krista, aby nám – hříšníkům – pro své utrpení neodnímal svoje milosrdenství. 

V sólových rolích se můžeme těšit na Marii Fajtovou (Duše), Markétu Cukrovou (Anděl), Dušana Růžičku (Hříšník a Spravedlivý) a Tomáše Krále (Kristus). Radost z tohoto projektu mám znásobenou tím, že koncertním mistrem souboru bude tentokrát vynikající britský houslista, náš učitel a dlouholetý kolega Simon Standage,“ dodává Robert Hugo.

František Xaver Richter (1709–1789) byl jedním z hudebníků, kteří z vyjadřovacích principů vrcholného baroka vytvořili novou hudební řeč – klasicismus.  Hudbu oratoria „Iudicium peccatoris et homini iusti“ lze zařadit do přechodného stylu mezi barokem a raným klasicismem a v tomto kontextu se Richterova hudba jeví jako velmi moderní.

Po koncertě se ve foyer kostela sv. Šimona a Judy uskuteční osobní setkání s Robertem Hugem a dalšími účinkujícími.

Sdílet článek: