Polskou operu Halka v pražském kostele sv. Šimona a Judy koncertně provede Capella Cracoviensis

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK ve spolupráci s Polským institutem v Praze při příležitosti 200. výročí narození polského skladatele Stanisława Moniuszka si pozval do Prahy krakovský sbor a orchestr historických nástrojů Capella Cracoviensis. Ten v kostele sv. Šimona a Judy 15. října uvede v koncertním podání jeho slavnou operu Halka

Dramatický příběh svedené horalské dívky, rámovaný svatebním veselím, má typické znaky Moniuszkovy tvorby. Skladatel zde dává do protikladu dvě prostředí: šlechtický zpěv je nesen pompézností, zatímco zpěv horalů je prostý a upřímný. Národní vyznění se projevuje rovněž využitím rytmiky polských tanců, polonézy a mazurku. Na pražském koncertě zazní původní, tzv. vilniuská verze opery z roku 1848, která byla napsána ve dvou aktech. Moniuszko později operu rozšířil na čtyři akty, premiéra novější verze opery proběhla s velkým úspěchem ve Varšavě v roce 1858. O deset let později, v roce 1868, byla opera uvedena v Praze pod taktovkou Bedřicha Smetany. Prvotní dvouaktová verze je v porovnání s tou pozdější méně lyrická, ale o to dramatičtější.

V archivu pražského Národního divadla se nachází unikátní dokument: první verze jedné z oper Stanisława Moniuszka s vyznačenými zásahy ruského cenzora, který kolem roku 1860 rukopis důsledně zbavoval všech podvratných „polských” elementů. „Rukopis z Národního divadla může být i symbolem středoevropské kultury v posledních dvou staletích: náš příběh mnohdy vyprávěli jiní, nebo se ho alespoň pokoušeli zcenzurovat ve svůj prospěch. Jsem proto rád, že 200. výročí narození Stanisława Moniuszka, tvůrce polské národní opery, si můžeme připomenout za mnohem příznivějších dějinných okolností, třicet let od konce doby nesvobody,“ dodává ke koncertu Maciej Ruczaj, ředitel Polského institutu v Praze.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější