Podzimní festival duchovní hudby Olomouc přinese již potřicáté duchovní hudbu v proměnách století

Olomoucký Podzimní festival duchovní hudby vstupuje v letošním roce do svého třicátého ročníku. Program jubilejní edice byl připravován s vědomím slavnostnosti 30. výročí a zároveň s ohledem na dosavadní tradici. Festival tak zachovává tradiční dobu konání (letos od 23. září do 21. října), pozoruhodná místa pro vystoupení, lehce navyšuje počet koncertů, ale především se snaží představit program v interpretaci osobitých hudebníků a zpěváků z domova i zahraničí. Využívá mimořádného genia loci města Olomouc, který je tvořen množstvím kostelů a chrámů a řadou dalších zajímavých historických i soudobých staveb spojených s duchovním, společenským a kulturním životem Olomouce, které umožňují realizaci koncertních představení.

Koncerty jsou umístěny do historicky cenných a akusticky pozoruhodných prostor. Návštěvníci jsou zváni na osm koncertů do chrámu P. M. Sněžné, arcibiskupského paláce, dómu sv. Václava, kostela sv. Mořice, na Klášterní Hradisko, do kostela Zvěstování Páně (u kapucínů), do Červeného kostela a do Domu U parku. Jeden koncert je pak pořádán v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Program letošního ročníku nabízí žánrově i druhově pestrý program složený z duchovní hudby více než šesti století.

Festival zahajuje slavnostním koncertem v sobotu 23. září v chrámu Panny Marie Sněžné, kde zazní dvě působívá duchovní díla světově proslulého polského skladatele, legendy evropské hudební avantgardy, Krzysztofa Pendereckého: Missa Brevis a Te Deum. Koncertu se ujali přední polští sólisté a Krakovský filharmonický sbor a orchestr, které bude řídit dirigent Alexander Humala. Koncert je věnován nedožitým devadesátým narozeninám tohoto mimořádného skladatele, který měl k Podzimnímu festivalu duchovní hudby osobní vztah vzhledem k jeho obsahovému zaměření, což potvrdil i svým hostováním v roce 2018. Realizace koncertu je umožněna i díky spolupráci Polského kulturního institutu a Institutu Adama Mickiewicze.

, foto PFDH

Festival se dlouhodobě věnuje i mladé nastupující interpretační generaci, což potvrzuje každý rok tím, že dává příležitost umělcům, kteří ještě nejsou mediálně tak známí, ale jejichž hudební potenciál je velkým příslibem do budoucnosti. V letošním roce byla pozvána mladá houslistka Markéta Janoušková, která vystoupí na sólovém recitálu v Červeném kostelu v úterý 26. září.

Zcela netradičně bude jeden z festivalových koncertů realizován mimo Olomouc, a to v pátek 29. září v kostele sv. Mořice v Kroměříži, kde zazní Requiem Wolfganga Amadea Mozarta v interpretaci souboru Czech virtuosi, Akademického sboru Žerotín a kvarteta sólistů za řízení dirigenta Jaromíra M. Krygela.

Festival se dlouhodobě věnuje i uvádění skladeb, které byly zapomenuty či zapadly do šera archívů. V letošním roce zazní hudebně i textově jedinečné dílo nepříliš známého skladatele Wendelina Huebera Canciones sacrae, které vzniklo v polovině 17. století a zhudebňuje mystické texty hymnů kontemplujících ukřižovaného Ježíše Krista. Interpretace se ujal soubor Capella Ornamentata, který založil a vede Richard Šeda. Koncert je umístěn do kostela Zvěstování Páně (u kapucínů) a naplánován na neděli 1. října.

Štěpánka Balcarová Quartet, foto Peter Ganzgluck

Klášterní Hradisko bude v letošním ročníku místem, kde se uskuteční ve středu 4. října jazzový meditativní koncert česko-polského souboru Štěpánka Balcarová Quartet. Představí osm kompozic, které zhudebňují lidské emoce. Skladby byly nedávno souborem nahrány a vydány v podobě CD nazvaného Emotion.

Osobitou a svým způsobem velmi aktuální dramaturgii přináší koncert Janáčkova komorního orchestru v neděli 8. října v Domě U Parku. Uveden bude velmi působivou skladbou Dmitrije Šostakoviče Komorní symfonie c moll, op. 110a, která patří k nejsugestivnějším hudebním znázorněním zbytečnosti válek a mocenských konfliktů. V druhé polovině koncertu bude uvedena Serenáda Benjamina Brittena, která v několika částech líčí život ve válečné Anglii. Jako sólisté byli přizvání sólohornistka České filharmonie a vítězka soutěže Pražské jaro Kateřina Javůrková a sólista Národního divadla v Praze tenorista Jaroslav Březina.

Kateřina Javůrková, foto Daniel Havel

Moravská filharmonie Olomouc, která je letitým partnerem festivalu, se ujala koncertu v kostele sv. Mořice ve středu 11. října, na kterém zazní podmanivá Adagio pro smyčce Samuela Barbera, dále nedávno rekonstruovaný houslový koncert Leoše Janáčka „Putování dušičky“, jehož interpretace se ujme slovenský houslista Milan Paľa a rozsáhlé Requiem francouzského skladatele Maurice Duruflé. Dirigentem koncertu bude Marian Lejava. Vokálních partů se ujme Lucie Silkenová, Tadeáš Hoza a Ars Brunensis Chorus.

Jedním z vrcholů festivalu bude v letošním roce i komorní koncert violoncellisty Jiřího Bárty a klavíristky Terezie Fialové, který je plánován do sálu olomouckého arcibiskupství na úterý 17. října. Celý koncert je koncipován nikoli jako sled uzavřených čísel, ale jako jednolitý hudební tok skýtající prostor ke kontemplaci.

Závěrečný slavnostní koncert festivalu umístěný do dómu sv. Václava v sobotu 21. října nabízí celovečerní oratorium pro sóla, sbor a orchestr Antonína Dvořáka Stabat mater. Provedeno bude kvartetem sólistů: Barbora Perná, Jana Sýkorová, Tomáš Černý a Martin Gurbaľ, který doplní Český filharmonický sbor BrnoFilharmonie Bohuslava Martinů Zlín. Nastudování se ujal Leoš Svárovský.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější