Pěvecký sbor Gaudeamus Brno uvede skladby inspirované nocía hvězdnou oblohou

Pěvecký sbor Gaudeamus Brno. Foto: Marek Olbrzymek

Sborové kompozice inspirované tajemnou atmosféru při západu slunce i nekonečnou hloubku hvězdné oblohy zazní v podání Pěveckého sboru Gaudeamus Brno za řízení Daši Karasové a Martiny Kirové 15. května od 20:00 v renesanční dvoraně Uměleckoprůmyslového muzea v Brně na koncertě nazvaném „Pod hvězdnou oblohou“.

Koncert je zároveň příspěvkem k Roku české hudby a skromnou poctou ke 200. výročí narození Bedřicha Smetany. Jeho Třem ženským sborům na texty Bedřicha Pešky a Josefa Václava Sládka z roku 1878, které se řadí ke klenotům české sborové literatury, bude patřit úvod večera. Následovat bude výběr z Lidových nokturen Leoše Janáčka. Prosté, ale působivé dvouhlasé lidové písně Janáček odposlouchal ve slovenském Makově v okolí Velkého Rovného v září 1901 a o pět let později k nim přikomponoval janáčkovsky originální klavírní doprovod. Podařilo se mu tak pro dnešní dobu zachytit neopakovatelnou atmosféru po západu slunce, při níž se lidový zpěv „táhne přes vrcholy hor, padá v údolí a zaniká v dálce za vodou v tmavých lesích“.

Po více než sto letech od své premiéry znovu zazní smíšený sbor Jarní noc se sólovými houslemi a doprovodem čtyřručního klavíru Jaroslava Kvapila. Posluchači tak budou mít unikátní příležitost poslechnout si tvorbu tohoto dnes poněkud pozapomenutého českého skladatele, který byl v kompozici žákem Leoše Janáčka a Maxe Regera. Jarní noc, jež je součástí sborového cyklu Noční nálady, svými pozdně romantickými harmoniemi, prudkými dynamickými zvraty i melancholickým výrazem ideálně koresponduje s mystickými verši Otokara Březiny. Kompozici, která byla poprvé uvedena v roce 1920, skladatel věnoval Besedě brněnské. Český program bude završen půvabným komorním dílem „Klid“ pro housle a klavír, op. 68/5 Antonína Dvořáka v podání dvou talentovaných mladých ukrajinských umělců: houslistky Antoniny Tyshko a klavíristy Kostiantyna Tyshka.

Druhá polovina večera bude již patřit skladbám zahraničním. Po líbezné romantické sborové miniatuře Johannesa Brahmse In stiller Nacht (Za tiché noci), WoO 34, č. 8 z roku 1864 na text německé lidové poezie, navodí ovzduší španělské horské letní noci za zvuku kytar a kastanět kompozice Spanish Serenade (Španělská serenáda) pro smíšený sbor, dvoje housle a klavír, op. 23 Edwarda Elgara. Ten ji zkomponoval roku 1891 na text vybraný z proslulé dramatické básně Henryho Wadswortha Longfellowa „Španělský student“. Cyklus Ingerimaa õhtud (Ingrijské večery) estonského skladatele Velja Tormise je symbolickou poctou lidové kultuře ugrofinského národa, který podlehl násilné asimilaci a genocidě v době vlády sovětského totalitního režimu. Tormisovy efektní sborové úpravy ingrijských lidových písní z roku 1979 si našly oblibu profesionálních i amatérských sborových těles po celém světě. Koncert uzavře meditativní kompozice Sleep soudobého amerického skladatele Erica Whitacra.

Pěvecký sbor Gaudeamus Brno působí na české hudební scéně od roku 1996, kdy jej založil ukrajinský sbormistr a dirigent Alexander Vatsek. Pod vedením sbormistryň Daši Karasové a Martiny Kirové se dnes toto těleso řadí k význačným českým amatérským sborům. Za dobu své existence se Gaudeamus s úspěchem prezentoval na mnoha domácích i zahraničních festivalech a soutěžích a měl možnost spolupracovat s českými i zahraničními soubory a orchestry. V letošním roce vystoupí mj. společně s Filharmonií Brno, s Janáčkovou filharmonií Ostrava a ve spolupráci s orchestrem Opera Diversa se představí na prestižním mezinárodním festivalu Janáček Brno.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější