pondělí, 8. červenec 2013

Památník Antonína Dvořáka slaví 50 let

Napsal(a) 

Památník Antonína Dvořáka Památník Antonína Dvořáka

Ve Vysoké u Příbrami, malé obci ležící v malebné zalesněné krajině nedaleko Brd, našel na více než dvacet let svůj druhý domov jeden z největších géniů české hudby Antonín Dvořák (1841 -1904).

I přes všechny světové úspěchy zůstal Antonín Dvořák věrný kraji, se kterým ho spojovalo mládí, tvůrčí období a především věrná přátelství. Jeho životními přáteli i mecenáši byli manželé Václav a Josefína Kounicovi. Dvořákův švagr hrabě Václav Kounic, majitel vysockého panství, nechal v roce 1878 postavit u lesa malý zámek s rozsáhlým parkem a jezírky (dnešní Památník Antonína Dvořáka), kde hudebníkova rodina často trávila letní prázdniny. V roce 1884, po velkém úspěchu v Anglii, získal Dvořák od svého švagra pozemek se špýcharem, který ve velmi krátké době proměnil v útulný venkovský domov (dnešní vila Rusalka). Tato malá obec Vysoká se tak nadlouho stala pro skladatele i jeho rodinu šťastným zázemím a okolní krajina bohatou inspirací.

I po 135 letech si zámeček na kraji lesa zachoval svůj původní vzhled. Nebylo tomu ale vždy. Po prodeji vysockého panství hrabětem Kounicem židovské rodině Silbersternů v roce 1905, tedy rok po smrti Antonína Dvořáka, se na čas stal úřední budovou lesní správy. Až teprve v období před 2. světovou válkou rodina zámek změnila na letní sídlo. Ne však nadlouho. Válečné události přispěly nejen k částečné likvidaci této židovské rodiny, ale i jejího majetku. Objekt byl značně zdevastován, ať už německou a později ruskou armádou. I v poválečném období dále chátral. Naštěstí na přelomu 50. a 60. let 20. století středočeští památkáři navrhli a prosadili jeho nové využití, a tak od roku 1963 slouží veřejnosti jako Památník Antonína Dvořáka se stálou expozicí. Komplexní obnovy se ale tato kulturní památka (budova zámku, malá hájovna i osmihektarový park se dvěma jezírky) dočkala až v letech 1991 – 2001. Potomci původních majitelů rodiny Silbersternů ani po změně politického režimu v 90. letech 20. století neuplatnili svoje restituční nároky. Při svých občasných návštěvách muzea ocenili jak nákladnou renovaci areálu, financovanou českým státem, tak i způsob důstojného užívání.  

Hrabě Václav Kaunic s paní Josefinou Hrabě Václav Kaunic s paní Josefinou

Přesně na den, jen o padesát let později, tedy na sobotu 20. července 2013 , je pro návštěvníky připraven celodenní slavnostní program.

V sobotu 20. července 2013 od 10 do 17 hodin budou pouze v tento den v koncertním sále zámečku ve Vysoké vystaveny tři vzácné originály:  Dvořákův dopis ze Spillvile do Vysoké správci vily Hodíkovi ( ze 7. 7. 1893 ), dopis Václava Kounice zaslaný A. Dvořákovi z Vídně a kniha oddaných obce Střebsko ( dnešní Třebsko ) se zápisem svatebního obřadu JUDr. Václava Kounice s Josefínou Čermákovou a podpisem svědka Antonína Dvořáka ( z  26. listopadu 1877 ).  První dva dopisy jsou součástí sbírky památníku, za možnost zapůjčení knihy oddaných z roku 1877 děkujeme Státnímu oblastnímu archivu v Praze – Státnímu okresnímu archivu Příbram.

Po domluvě a díky vstřícnosti Římskokatolické farnosti Třebsko bude v tentýž den od 15 do 18 hodin otevřen pro veřejnost kostel Nanebevzetí P. Marie ve Třebsku.

Večerní program zahájí v 19.30 hodin představení Originálního hudebního divadla v Praze s názvem „Kouzelný Dvořák“ (www.musictheatre.cz), kterým účinkující sólisté Národního divadla a Státní opery v Praze připomenou hudební salón druhé poloviny 19. století, a to dokonce za účasti samotného Mistra Antonína Dvořáka…

Noční zámecký park a především čelní fasádu zámku oživí audiovizuální představení pražského klubu Lunchmeat (www.lunchmeat.cz) za doprovodu reprodukované hudby z Dvořákovy tvorby. Začátek je závislý na absolutní tmě, pravděpodobně ve 21.30 hodin. Aktuální informace sledujte na našich webových stránkách: www.antonindvorak.cz .

PR

Komentáře

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.