Olomoucké barokní slavnosti představují program devátého ročníku, nový rezidenční orchestr a řadu světových premiér

Letošní devátý ročník Olomouckých barokních slavnosti se koná od 9. července do 9. září. Během dvaceti večerů zazní barokní, klasicistní i raně romantická hudba prezentovaná v barokních kulisách Olomouce předními soubory specializujícími se na interpretaci staré hudby. Festival zároveň představí nový rezidenční soubor Volantes Orchestra, který pod uměleckým vedením Veroniky Manové přednese několik světových premiér.

Dramaturgie festivalu Olomoucké barokní slavnosti se zaměřuje především na uvádění zapomenutých děl českých i zahraničních autorů. Inspiraci nachází převážně v Hudebním archivu Kroměřížského zámku a v dalších archivech na území střední Evropy.

Nový rezidenční orchestr Volantes Orchestra pod vedením houslistky a umělecké vedoucí Veroniky Manové se představí v několika představeních a projektech. Zahajovací koncert v amfiteátru Korunní pevnůstky 9. července bude věnován odkazu jubilujících skladatelů Wofganga Amadea Mozarta, Josefa Myslivečka a Johanna Gottlieba Naumanna. Vedle symfonických skladeb zazní i árie v podání slovenské sopranistky Lenky Máčikové.

Premiéra zinscenovaného představení oratoria Il Davide Karla Ditterse (premiéru mělo toto dílo před 250 lety v sídle vratislavského biskupa na Jánském vrchu), zazní v mezinárodním obsazení hudebníků ze zemí Visegrádské čtyřky a Západního Balkánu v ambitu a bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. V režii Rocca a pod vedením dirigentky Emy Mikeškové se představí Volantes Orchestra (CZ), Arte dei Suonatori (PL), Il Cuore barocco (SK), Musica Aeterna (HU), Muza / Muse (NMK) a Societas Incognitorum (CZ).

Arte dei Suonatori, foto archiv umělce

Nádvoří Tereziánské zbrojnice oživí světová premiéra komické opery Gusman od Antonína Rejchy, zatímco v Letním kině zazní obnovená česká premiéra melodramu Andromedy a Persea Antona Zimmermanna. Scénicky představení doprovodí svou kresbou do písku ukrajinská vizuální umělkyně Kseniya Simonova. Vivaldiho Čtvero ročních dob zazní v Domu u parku v podání sólisty Josefa Žáka a koncert doplní přednesem sonetů herec Jan Přeučil. Dalším koncertem ze série komorních představení bude vystoupení sólisty Emmanuela Frankenberga, který představí tvorbu Jana Václava Sticha a Wolfganga Amadea Mozarta na přirozený lesní roh.

Filippo Mineccia, foto Davide Carson

Polský soubor Arte dei Suonatori společně s italským kontratenoristou Filippem Minecciou představí v Slavnostním sále Klášterního Hradiska program nazvaný La Passione, v němž zazní hudba od baroka po raný romantismus věnovaná pašijovému tématu. Musica Florea v Kapli Božího Těla předvede umění improvizace raného baroka. Recitál mladého a nadějného cembalisty Jiřího Havrlanta rozezní prostory Freskového sálu ZŠ Komenium, kde zazní průřez tvorbou pro klávesové nástroje od pozdní renesance do vrcholného baroka autorů všech koutů Evropy a mimo jiné i obnovená premiéra Partity z kroměřížského hudebního archivu českého skladatele Floriana Urbana.

Také v letošním roce do Olomouce zavítá Letní škola barokní hudby, aby zde s Czech Ensemble Baroque odehrála závěrečný koncert. Letos opět v kostele Panny Marie Sněžné, v němž zazní oratorium o konci světa Georga Philippa Telemanna. Poctu Josephu Puschmannovi, olomouckému dómskému skladateli 2. poloviny 18. století, vzdá ansámbl Musica figuralis koncertem, v němž zazní v obnovených premiérách většina známých děl tohoto skladatele. Rozsáhlou mši Missa Carolina Philippa Jakoba Rittlera, která zazní v obnovené premiéře, přednese brněnský soubor Societas Incognitorum.

Koncert pro 50 prstů je název komorního koncertu Rejchova kvarteta se sólistkou na kladívkový klavír Petrou Matějovou. V Andrýskově sále premonstrátské rezidence na Svatém Kopečku zazní díla Antonína Rejchy, Josefa Myslivečka a Klavírní koncert A dur Wolfganga Amadea Mozarta v dobové úpravě pro klavír a smyčcové kvarteto.

Olomoucké barokní slavnosti budou zakončeny 9. 9. poctou Sloupu Nejsvětější Trojice, který byl 9. 9. 1754 slavnostně vysvěcen za přítomnosti císařského páru Františka Štěpána I. Lotrinského a Marie Terezie Habsburské. Na koncertě zazní v podání rezidenčního souboru Volantes orchestra a souboru Czech Ensemble Baroque Choir dvě slavnostní mše věnované poctě Nejsvětější Trojice – Missa Solemnis Wolfganga Amadea Mozarta a Missa Solemnis Mozartova současníka Johanna Gottlieba Naumanna, která zazní v obnovené premiéře.

Sdílet článek: