Olomoucké barokní slavnosti již podesáté pozvou do reprezentativních sálů i chrámových prostor

Festival Olomoucké barokní slavnosti již podesáté osvěží v letních měsících město Olomouc barokní až raně romantickou hudbou. Program nabízí celkem 11 unikátních projektů, které rozezní prostory po celé Olomouci. Mimo Olomouc také festival posluchače zavede do poutního kostela v Dubu nad Moravou. Na festivalu i v letošním roce vystoupí rezidenční soubor slavností Volantes Orchestra, Musica figuralis, Societas Incognitorum, Musica Florea, Arte dei Suonatori a další.

Vrcholem letošní dramaturgie je koncert Beethovenova přátelství, v rámci kterého budou uvedena díla Ludwiga van Beethovena – Klavírní koncert č. 5 Es dur, op. 73, tzv. „Císařský“ a Pavla Vranického Symfonie C dur op. 33, č. 2 – „Siri Brahe“. Tento koncert zazní v podání Volantes Orchestra s polskou sólistkou Dominikou Maszczyńskou, hráčkou na historické klávesové nástroje a dirigentem Josem van Immerseelem, specialistou na historicky poučenou interpretaci.

Opera Dráteník z pera Františka Škroupa, autora české hymny, je jediné divadelní představení, které v rámci festivalu zazní. Vůbec první česká opera bude uvedena v Olomouci po dlouhých 64 letech. Tehdy zazněla na prknech Moravského divadla Olomouc. Letos ji festival uvede v obnovené premiéře podle autografního originálu. V roli dráteníka se představí slovenský tenorista Matúš Šimko, další role obsadí Lenka Cafourková Ďuricová (Růžena), Vincenc Ignác Novotný (Vojtěch), Zuzana Badárová (Liduška), Aleš Janiga (Květenský), Jiří Miroslav Procházka (Lána), Martin Vodrážka (Kůl), Martin Mihál (Hranatý/Chmelenský). Sylva Marková je autorkou scény a kostýmů, Marek Čermák operu hudebně nastuduje a jako dirigent povede jak zpěváky, tak hudebníky Volantes Orchestra. Dráteník zazní v režii Kateřiny Křivánkové.

Volantes Orchestra, foto archiv OBS

Pořadatelé i v letošním roce pokračují v liniích, které nastavili v roce 2021. Právě polský soubor Arte dei Suonatori ve spolupráci s klavíristkou Katarzynou Drogosz zahájí letošní jubilejní ročník a podpoří tak oslavy města Olomouce spojené s česko-polským rokem. Na koncertě zazní Serenáda č. 13 G dur, KV 525 – „Malá noční hudba“ a Klavírní koncert d moll č. 20 d moll, KV 466 (v dobové úpravě Ignaze Lachnera) od Wolfganga Amadea Mozarta. Nebude chybět ani polská tvorba raně romantické skladatelky a klavírní virtuózky Marie Szymanowské.

Mezi další komorní koncerty bude patřit jeden z vrcholných opusů Johanna Sebastiana Bacha – Goldbergovy variace, které zazní v podání cembalisty Jaroslava Tůmy v Rotundě Cyrilometodějské teologické fakulty UP. V reprezentativním Slavnostním sále Olomouckého arcibiskupství zazní flétnové koncerty a symfonie olomouckého dómského kapelníka Antona Neumanna. Díla zahraje pod vedením Marka Čermáka soubor Musica figuralis a sólistka Jana Semerádová. Tvorba českých a slovenských klasiků Karla Kohauta, Jana Ladislava Dusíka či Johanna Nepomuka Hummela zazní v podání Musica Florea spolu s klavíristkou Petrou Matějovou v rekonstruovaném Freskovém sále ZŠ Komenium.

Jos van Immerseel

V katedrále sv. Václava zazní novodobá premiéra zádušní mše Requiem c moll a další duchovní skladby Josepha Puschmanna v podání souboru Musica figuralis. V kostele Panny Marie Sněžné bude představeno oratorium Triumf času a pravdy Georga Friedricha Händela v podání frekventantů a lektorů Letní školy staré hudby a Czech Ensemble Baroque pod vedením Romana a Terezy Válkových. Hudebně jedinečné Slavnostní nešpory z pera jednoho z největších italských skladatelů Giovanniho Antonia Rigattiho uvede umělecký vedoucí Eduard Tomaštík se svým souborem Societas Incognitorum v poutním kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Svým obsazením se jedná o typ velkých oslavných nešpor počítajících s – na svou dobu – velkým vokálním a instrumentálním aparátem. Program je ukázkou italské raně-barokní sakrální tvorby navazující na odkaz génia Claudia Monteverdiho

Koncerty „Talentum“ umožňují vystoupit začínajícím umělcům. V rámci letošní dramaturgie vystoupí v Kapli Božího Těla Uměleckého centra Univerzity Palackého flétnistka Johana Chlupáčová, žačka Jakuba Kydlíčka, za hudebního doprovodu cembalisty Maxmiliána Pilmaiera. Frekventanti Letní školy barokní hudby jsou již pravidelným účastníkem festivalu a uvedou již zmíněné oratorium Triumf času a pravdy. Poslední koncert Talentum uzavírají mladí varhaníci, kteří završí své hudební zkušenosti díky intenzivním kurzům pod vedením Jaroslava Tůmy v chrámu Panny Marie Sněžné.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější