O založení Prahy Libuší a Přemyslem: Musica Florea zahraje na HAMU Denziho a Vivaldiho pasticcio

V pátek 19. července proběhne na letní scéně Hudební a taneční fakulty AMU v Praze představení barokní opery Praga nascente da Libussa e Primislao autorské dvojice Antonio Denzi a Antonio Vivaldi. V hlavních rolích pasticcia z roku 1734 se představí Sylva Čmugrová, Michaela Šrůmová nebo Hasan El Dunia.

Opera Praga nascente da Libussa e Primislao, česky O založení Prahy Libuší a Přemyslem, zazněla v Praze poprvé v roce 1734, kdy ji v tehdejším Sporckově divadle uvedl impresário a zároveň autor libreta Antonio Denzi. Jeho divadlo stálo v té době na prahu bankrotu a český námět měl od místního publika získat kýžené finance. Libreto zahrnuje postavy z mytologie (Libuše, Přemysl, Vlasta, Šárka, Ctirad) a dvě komické figury (zdánlivě hluchoněmého pážete-špiona Lesbína a Přemyslovu služku Dievíru). Praga nascente se řadí mezi ve své době zcela obvyklá pasticcia, opery vytvořené z již existujících árií různých skladatelů, včetně právě Antonia Vivaldiho, s jehož hudbou Denzi často ve svých inscenacích pracoval. V Praze díky tomu zněly celé Vivaldiho opery (v premiéře například Argippo, Doriclea nebo Alvilda regina de Goti), ale i jejich části zakomponované právě do pasticcií.

Novodobou hudební rekonstrukci tohoto díla na čistě Vivaldiho hudbu vytvořil španělský houslista Eduardo García Salas po rozsáhlém výzkumu Vivaldiho árií a konzultacích s odborníky. V představení se objeví i baletní prvky v choreografii Andrey Miltnerové, která je současně režisérkou inscenace. Hudbu se svým orchestrem nastudoval Marek Štryncl, dirigent a umělecký šéf orchestru Musica Florea.

Sdílet článek: