Netradičně tradiční Smetanovo Tajemství v Národním divadle

Bedřich Smetana: Tajemství. Opera Národního divadla v Praze. Foto: Zdeněk Sokol

Premiéry nové inscenace opery Tajemství Bedřicha Smetany v hudebním nastudování hudebního ředitele Opery Národního divadla Roberta Jindry a režii Ondřeje Havelky proběhnou 24. a 26. května. V hlavní roli Kaliny se alternují Adam Plachetka a Svatopluk Sem.

Dalším příspěvkem Národního divadla k oslavám Roku české hudby 2024 je nová inscenace opery Bedřicha Smetany Tajemství. Ta patří k vůbec nejpropracovanějším Smetanovým operám a někteří odborníci ji prohlašují za nejlepší operu Bedřicha Smetany vůbec. „Tajemství bylo úplně první operním titulem, který jsem měl možnost v Národním divadle dirigovat,“ říká Robert Jindra a pokračuje: „Jsem rád, že s novou inscenací Tajemství přicházíme právě v roce Smetanova jubilea. Podle mého názoru jde o dramaturgicky, formálně, ale i hudebně o jedno z jeho nejlepších děl. Dokonale se v něm snoubí humor, melancholie a niternost. Smetana zde využívá naplno svou melodickou invenci od lidových zpěvů, smysl pro hudební drama až po velká ansámblová čísla. Věřím, že nové nastudování této opery potěší, pobaví i pohladí na duši diváky všech věkových skupin.“

Bedřich Smetana: Tajemství. Opera Národního divadla v Praze. Foto: Zdeněk Sokol

Autorkou libreta je spisovatelka a básnířka Eliška Krásnohorská. Základem dějové linky je dlouhá léta trvající nepřátelství mezi rodinami Kalinů a Malinů. Kalina chce ukázat, že není takový chudák, za jakého jej kdysi měli Malinovi, když mu odmítli dát za ženu svoji dceru Rózu. A nyní se navíc do sebe zamilovali jejich potomci: Blaženka Malinová a Vít Kalina.

Tajemstvím je Kalinovo hledání pokladu, na jehož stopu ho přivedl opožděně nalezený dopis frátera Barnabáše. Jaký poklad měl ale Barnabáš na mysli, je tajemství, které všichni odhalí v samotném závěru opery.

Bedřich Smetana: Tajemství. Opera Národního divadla v Praze. Foto: Zdeněk Sokol

„Smetana napsal krásnou muziku, velice invenční. I v tomto díle dokazuje, jak skvělý cit měl pro dialogy a dramatickou stavbu,“ říká režisér Ondřej Havelka a podrobněji vysvětluje: „Emocionálně vypjaté pasáže jsou nádherně melodické a dojemné. A je-li opera deklarována jako komická, pak v hudbě Smetana opravdu humor má. Například jeho práce s hudebními refrény je neobyčejně vtipná. Hudba je tedy mistrovská, bohužel libreto Krásnohorské za ní dosti pokulhává. Je, když to řeknu mírně, velmi naivní, litera veršů značně archaická. A humor? Možná před sto padesáti lety, kdy opera vznikla, mohl fungovat, po těch dlouhých letech však dosti vyvanul. Ale to je bolest mnoha dobových oper, které vznikaly v duchu obrozenectví, kdy hudební složka kvalitou často výrazně převyšuje libreto. Tento fakt byl motivem pro mé pojetí: naivní libreto – naivní divadlo. Naše inscenace bude tedy jakousi reminiscencí na operní představení z konce 19. století. Dobovou scénografií a tradiční kostýmy počínaje a archaickým, ilustrativním herectvím konče. Takže k velkým hudebním scénám či lyrickým áriím přistupujeme s úctou, v dialogových situacích si dovolujeme ironizující odstup. Tato oscilace mezi ironií a citovou opravdovostí by měla zvolna ustupovat ve 3. dějství, kdy Smetanova hudba jasně vítězí a téma zapovězené lásky spěje k hudebně dokonalému a silně emotivnímu finále.“

Bedřich Smetana: Tajemství. Opera Národního divadla v Praze. Foto: Zdeněk Sokol

Autorem scény je Martin Černý, kostýmní výtvarnicí Barbora Maleninská a choreografii vytvořila Jana Hanušová. Ondřej Havelka využije zpočátku i princip „divadla na divadle“, kdy „za oponou“ probíhá typický zmatek a chaos posledních příprav těsně před začátkem představení, a kdy se prostřednictvím minisituací představují charaktery jednotlivých interpretů hlavních rolí. Principálem ansámblu je interpret Kaliny, kterého alternují Adam Plachetka a Svatopluk Sem.

Adam Plachetka si tradičnější přístup pochvaluje: „Těší mě, že se můj smetanovský repertoár pomalu rozrůstá. A nyní je to právě Kalina. Ten je postavou relativně jasnou a jednoduchou co do výkladu. Vzhledem ke směru, kterým se naše inscenace ubírá, se spíš snažíme jít do větší hloubky zjevného, nebo chcete-li tradičního pojetí, než že bychom si vymýšleli vrstvy, které autoři do figury už nevtiskli.“

Bedřich Smetana: Tajemství. Opera Národního divadla v Praze. Foto: Serghei Gherciu

V dalších rolích se představí Zdeněk Plech František Zahradníček jako Malina, Lucie Hilscherová a Jana Kurucová jako Panna Róza, Markéta Klaudová Jana Sibera jako Blaženka, jako Vít Petr Nekoranec, pro nějž to bude úplně první kompletně nastudovaná role českého repertoáru, a Aleš Briscein, Bonifácem budou Pavel Švingr Jan Martiník, roli Skřivánka alternují Martin Šrejma Josef Moravec, roli Mistra zednického Csaba Kotlár Jiří Hájek, roli Hospodské Maria Kobielska Tamara Morozová, roli Jirky Daniel Matoušek Petr Levíček, roli Ducha frátera Barnabáše Miloš Horák Jiří Sulženko.

Veřejná generální zkouška: 22. května od 18 hodin

Premiéry: 24. a 26. května 2024 v Národním divadle

Reprízy: 1. a 16. června 2024
22. června 2024 v rámci festivalu Smetanova Litomyšl

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější