Nejraději mne tituloval indiánem. Národní muzeum vydalo americké vzpomínky na Dvořáka

V lednu tohoto roku vydalo Národní muzeum knihu Nejraději mne tituloval indiánem. Americké vzpomínky na Antonína Dvořáka, která vyšla zároveň v anglické jazykové mutaci pod názvem Three Years with the Maestro. An American remembers Antonín Dvořák. Autorkami edice jsou kurátorky Muzea Antonína Dvořáka Kateřina Nová a Veronika Vejvodová. Oba tituly vydalo Národní muzeum jako výsledek interního vědeckého grantu a vědecko-výzkumné činnosti.

Publikace přináší vůbec poprvé unikátní vzpomínky Dvořákova amerického přítele Josefa Jana Kovaříka (1870–1951) na skladatele Antonína Dvořáka v Americe. Vzpomínky jsou formulovány jako dopisy dvořákovskému životopisci Otakaru Šourkovi (1883–1956), který Kovaříka písemně kontaktoval během práce na třetím svazku své monografie o Dvořákovi. Kovařík Dvořáka doprovázel v Americe během skladatelova působení na Národní konzervatoři hudby v New Yorku v letech 1892–1895. Byl Dvořákovým druhem, průvodcem neznámým městem a neznámou zemí, ale také asistentem, který měl za úkol pořídit první opis skladatelovy Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“. Kovařík byl v Americe takřka členem Dvořákovy rodiny. Pro Dvořáka byl Kovařík „indian“ nebo „indianek“, ať už ve významu láskyplném nebo v rozčilení. 

Kniha obsahuje korespondenci O. Šourka a J. Kovaříka z let 1927–1950, která je doplněna bohatým poznámkovým aparátem, který zařazuje události a osoby v textu zmiňované do souvislostí, v některých případech koriguje Kovaříkovy či Šourkovy omyly. Kromě samotných dopisů obsahuje publikace odbornou studii o J. J. Kovaříkovi, medailonky hlavních osobností, vydavatelskou zprávu, rejstříky, barevnou obrazovou přílohu a seznam pramenů a literatury.

Sdílet článek: