Na slavnostním zahájení Letních slavností staré hudby zazní ve čtvrtek strhující oratoria z 2. poloviny 17. století

Čtrnácté Letní slavnosti staré hudby budou zahájeny s patřičným leskem: ve čtvrtek 18. července od 19.30 hod. vystoupí ve Španělském sále Pražského hradu špičkový německý ansámbl vokálních sólistů Cantus Cölln , který je jednou z hlavních hvězd tohoto ročníku. V programu s názvem Theatrum sacrum zaznějí římská oratoria a kantáty z doby rozkvětu obou těchto žánrů ve 2. polovině 17. století.

Jak uvádí umělecký vedoucí souboru Cantus Cölln Konrad Junghänel: „oratorium se zrodilo v Itálii na počátku 17. století současně se vznikem opery. Skladby barokních mistrů Marca Marazzoliho, Giacoma Carissimiho a Johanna Caspara Kerlla, které v Praze uvedeme. se úzkou návazností na zhudebněný text skutečně podobají například Monteverdiho operám.“ Obsazení těchto dramatických a zároveň povznášejících skladeb je čistě vokální, s doprovodem varhan, violoncella, loutny a lirone, což je podle Junghänelových slov „nástroj podobný viole da gamba, který k římské hudbě té doby neodmyslitelně patří“.  

Soubor Cantus Cölln, o kterém americký časopis Stereophile uvedl, že v jeho podání by i telefonní seznam zněl přesvědčivě, patří k německému rodinnému stříbru a je jedním z nejlepších vokálních uskupení na světě. Jádrem jeho hudebního zaměření je často opomíjený německý a italský repertoár období renesance a baroka, za jehož interpretaci se souboru dostalo vysokého ocenění posluchačů i kritiky. Na svém kontě má soubor více než 35 CD nahrávek, za které obdržel řadu prestižních ocenění, např. Edison Awards Classical, Diapason d’Or, ffff de Télérama, 10 de Répertoire, Choc du Monde de la Musique a Grand Prix du Disque (Académie Charles Cros). Kritika opakovaně poukazuje na schopnost jednotlivých pěvců, kteří jsou bez výjimky také úspěšní sólisté, docílit dokonale ansámblového, celistvého projevu, aniž by se přitom ztrácel jejich specifický hlasový témbr. Krátce po založení souboru označil francouzský časopis Diapason Cantus Cölln za jeden z “nejpozoruhodnějších nových objevů na poli staré hudby“ .

Sdílet článek: