Muzikolog Milan Kuna získá Cenu Akademie klasické hudby

Rada akademiků při AKH ocenila muzikologa Milana Kunu za přínos české hudební vědě. Předání ceny se uskuteční na koncertě Českého spolku pro komorní hudbu ve středu 19. února 2020 v pražském Rudolfinu. Na programu zazní dílo Antonína Dvořáka, Josefa Bohuslava Foerstera, Jiřího Gemrota a Bohuslava Martinů v interpretaci houslisty Ivana Ženatého a klavíristy Martina Kasíka.

Český muzikolog a publicista PhDr. Milan Kuna, DrSc. (1932) patří mezi významné hudební vědce posledního půlstoletí u nás i v zahraničí. Rozsah a četnost jeho badatelského záběru svědčí o mimořádném množství píle, houževnatosti a pracovního nasazení. Těžištěm jeho zájmu je hudba 19. a 20. století s výrazným akcentem na osobnost Antonína Dvořáka, o němž publikoval řadu tematických studií a jako hlavní editor měl zásadní podíl na vzniku desetisvazkové kritické edice Antonín Dvořák: Korespondence a dokumenty (publikováno v letech 1987–2004) v původních jazycích i českých překladech. Za zmínku stojí také jeho monografie Václav Talich: Šťastný i hořký úděl dirigenta z roku 2009.

Houslista Ivan ŽenatýDůvody rozhodnutí Rady akademiků přibližuje intendant Akademie klasické hudby Jan Simon: „Doktor Milan Kuna dlouhodobě přispívá k popularizaci české klasické hudby a k jejímu porozumění. Jeho publikace jsou velmi poutavé a čtivé a jeho studie, přednášky i osobní konzultace jsou cenným přínosem pro mladší generaci (nejen) dvořákovských muzikologů.“

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější