Musica Cameralis 2013

Letošní ročník hudebního cyklu MUSICA CAMERALIS bude věnován nedožitému 90. výročí narození českého hudebního skladatele Viktora Kalabise.

Program koncertů je setaven tak, aby přinesl vrcholná Kalabisova komorní díla /Sonáta pro housle a klavír a 6. smyčcový kvartet „Památce Bohuslava Martinů/ vedle stěžejních děl autorů české hudby Smetany, Janáčka a V. Nováka.

Viktor Kalabis napsal svou Sonátu pro housle a klavír v roce 1982 a o její hudební řeči poznamenal: “ V zásadě mi jde stále o totéž, psát hudbu, jejíž kořeny jsou zapuštěny v této zemi a jejíž „ovoce“ je určeno vzdělanému posluchači této země, i když způsob „pěstění“ jsem se od začátku učil nejen od našich, ale i od zahraničních „sadařů“.

Cyklus sedmi smyčcových kvartet koresponduje se sedmi symfonickými díly autora. Jestliže v těchto hovoří Kalabis quasi „ex canthedra“, svými kvartety vyjadřuje nejvnitřnější osobní vyznání. Někdy nám dedikace naznačí hlavní myšlenkovou nit – kvartet č. 2 „Památce mého otce“, č. 3 „Ad honorem J. S. Bach“, č. 4 „Hommage a Marc Chagall, č. 6. „Památce Bohuslava Martinů“. Někdy, jako u kvartetu č. 7, dedikace chybí a zahraniční kritici jej označují za kvartet „tajemný“, nanejvýš se zmiňijí o jeho blízkosti k Janáčkovi. U mnoha kvartetů je rovněž připojeno věnování interpretům /Vlachovu kvartetu, Kroftovu kvartetu, Smetanovu kvartetu, Talichovu kvartetu, Kvartetu Martinů/.

Zuzana Růžičková, patronka letošního ročníku k výčtu kvartet dodává: „Nepochybně by byl napsal a věnoval další kvartet Graffovcům. Já jsem si je oblíbila, už když získali Cenu Českého spolku pro komorní hudbu a sleduji jejich vzestup. Už nelze pochybovat o tom, že i oni vstoupili mezi ty, kteří nás ve světě zářivě zastupují.“

Více info na http://musica-cameralis.euweb.cz/.

Sdílet článek: