Musica Antiqua Praha vydává album dosud nevydaných nahrávek barokní hudby z archivu kláštera Křižovníků

Vokálně-instrumentální soubor Musica Antiqua Praha, který pod vedením uměleckého vedoucího Pavla Klikara patřil v době své existence (1982–1997) k nejvýznamnějším evropským souborům v oblasti stylové interpretace barokní hudby, vydává u Animal Music nedávno objevené nahrávky skladeb z archivu kláštera pražských Křižovníků, pořízené ve světové premiéře. Jde o poslední velký projekt tohoto souboru, který zůstal nevydán od roku 1996, kdy byly nahrávky pořízeny.

Album obsahuje skladby z období vrcholného baroka, pocházející z archivů kláštera Křižovníků s červenou hvězdou při kostele sv. Františka Serafinského v Praze. Album představuje dodatečnou symbolickou tečku za činností hudebního souboru, který se pod Klikarovým vedením stal významnou líhní hudebníků se specializací na starou hudbu, a na který později navázala další tělesa. Souborem postupně prošla řada vynikajících instrumentalistů i někteří významní zpěváci a zpěvačky, včetně Magdaleny Kožené.

Na albu Baroque Music in Prague jsou představeny skladby čtyř autorů z přelomu 17. a 18. století. V Křižovnickém hudebním archivu, který má více než třísetletou tradici a patří k mimořádně cenným celkům, je pro novodobé publikum objevil Pavel Klikar, transkripci a přípravu notových materiálů provedl muzikolog Tomáš Slavický. Nahrávka byla pořízena v květnu 1996 v kapli sv. Jana Nepomuckého v Hradci Králové ve spolupráci se zvukovým mistrem Tomášem Šternem. Autorem ilustrace na obalu alba je Stanislav Setinský. Album vzniklo v rámci edice Animal Music 2023, kterou podpořil grant Hl. m. Prahy, a s podporou sponzorského daru Ingeborg Radok Žádné. Činnost vydavatelství Animal Music v roce 2023 podporuje Nadace PPF a společnost Pražská plynárenská, a.s.

Musica Antiqua Praha, foto archiv souboru

Tyto vzácné poklady z křižovnického archivu ukazují, na jak vrcholné úrovni barokní hudba v Praze tehdy byla. Klášter si platil ty nejlepší dostupné hudebníky, a tak i skladby pro ně vytvářené tehdejšími mistry vykazují podstatnou dávku obtížnosti a virtuozity. Naše poslední nahrávky zůstaly mnoho let ukryty v pozůstalosti tragicky zesnulého zvukaře Tomáše Šterna a jsem rád, že posluchačům – byť s dlouhým zpožděním – tyto nahrávky mimořádně hodnotné hudby, pořízené ve světové premiéře, předkládáme,“ říká kapelník Pavel Klikar.

Musica Antiqua Praha byla díky Pavlovi Klikarovi, v nejlepším slova smyslu vizionáři a geniálnímu hudebníkovi, fenoménem jakési kulturní opozice před revolucí 1989, a předvojem všech muzikantů a ansámblů, kteří se začali věnovat poučené interpretaci staré hudby hned po revoluci. Pavel Klikar kolem sebe soustředil muzikanty, kteří neměli potřebu vynikat, naopak je bavilo podvolit se souborovému hraní. Léta spolužití se potom odrazila i na koncertech, kdy společné cítění, absolutní spolehnutí se jeden na druhého a na všechny a společná zkušenost vedly většinou k dobrému výsledku, “ vzpomíná na činnost souboru vzpomíná i jeho dlouholetá členka, hráčka na violu da gamba a barokní cello, nyní rektorka AMU Ingeborg Radok Žádná

Album vychází 31. března 2023 na CD a digitálně, v mezinárodní distribuci společnosti Supraphon. K dispozici bude v běžné distribuční síti, na běžných streamovacích platformách a také ve vlastním e-shopu vydavatelství.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější