Moravská filharmonie nepošle své zástupce do pracovní skupiny připravující sloučení s divadlem

Radou města jmenovaný manažer spojení Moravská filharmonie Olomouc s Moravským divadlem Olomouc David Gerneš oslovil pro účast ve své pracovní skupině tři zástupce z filharmonie. Odborové organizace i Umělecká rada MFO odmítly kohokoli zevnitř MFO do této skupiny vyslat. Toto rozhodnutí vysvětlují pěti důvody:

1) Proklamované cíle celého záměru slučování jsou zcela vyprázdněné. Návrh již negarantuje úsporu, efektivitu ani stabilitu a nic nepřináší nejen samotným organizacím, ale ani žádné skupině obyvatelstva. Není v silách žádné pracovní skupiny tento zásadní faktický a politický nedostatek napravit a vnést do záměru jakékoli smysluplné narativy, cíle a garance.

2) Byly vypracovány dvě analýzy. Ke každé z nich proběhla vždy dlouhá rozprava na zastupitelstvu. Předkladatelé u každé z analýz tvrdili, že má za úkol „něco zjistit“ nebo „něco si ověřit“. Radou města jmenovaný manažer spojení David Gerneš v tomto stylu pokračuje a opět veřejně tvrdí, že „Chceme prostě nejprve prověřit reálnou funkčnost toho modelu…“. Tato cesta však nikam nevede, jedná se už o třetí kolo „prověřování“, po kterém vždy přichází prudká otočka rušící dosavadní narativy následovaná zase dalším „prověřováním“. Není v silách žádné pracovní skupiny tento pokřivený modus operandi a jeho následky napravit.

3) I kdyby byl manažerem spojení jmenován někdo jiný než David Gerneš, nic by to nezměnilo na shora uvedených skutečnostech, že vadný je celý záměr i jeho provedení. To, že byl manažerem spojení dvou institucí jmenován ředitel jedné z nich, je však o to větším přešlapem, který dokresluje nemohoucnost celého procesu a snahu politických proponentů přesunout těžiště ideové i exekutivní roviny záměru mimo svou politickou odpovědnost. Není v silách žádné pracovní skupiny obnovit ztracenou důvěru v proponenty a vykonavatele dosavadního dění.

4) Filharmonie odstartovala protestní kampaň s názvem „My jsme MFO“, a není proto za žádných okolností myslitelné, aby filharmonici protestovali a zároveň nechtěný záměr realizovali účastí v pracovní skupině. Nadto filharmonická výzva vrátit záměr a jeho problematiku do kompetentní a adekvátní roviny v podobě zvolené politické reprezentace prozatím vyzněla do prázdna, protože primátor Žbánek nijak nereagoval na otevřený dopis, který mu zaměstnanci zaslali. Není v silách žádné pracovní skupiny nahradit potřebnou zásadní debatu s primátorem, po které filharmonie volá.

5) Pro roli formálního zástupce filharmonie v pracovní skupině je nadmíru dostačující účast jejího ředitele, který je usnesením Rady města zavázán k součinnosti a jehož účast v pracovní skupině byla již všemi stranami potvrzena.

 

Za ZO UNIE OH MFO: Jakub Látal – mluvčí

Za OKAF: Vojtěch Pospíšil – předseda

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější