Mistrovské kurzy pro mládež s Ivanem Ženatým, Jiřím Bártou a dalšími

Ve dnech 27. – 30. srpna 2018 se houslisté Ivan Ženatý, Leoš Čepický, violoncellisté Jiří Bárta, Tomáš Strašil, violista Karel Untermüller a pěvkyně Christina Mrázková-Kluge stanou lektory sedmého ročníku mistrovských hudebních kurzů. Kurzy proběhnou v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy na Komenského nám. v Praze 3. Jejich absolventi vystoupí společně s lektory ve čtvrtek 30. srpna v 19:30 na společném koncertě v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Mistrovské kurzy ve hře na housle, na violoncello, na violu a ve zpěvu jsou určeny pro studenty konzervatoří a vysokých škol. Účastníci kurzu mají nárok na čtyři výukové lekce pod vedením zkušených lektorů a korepetitorů, ale také na konzultaci s houslařem Janem Špidlenem, organizátorem kurzů, který může svým doporučením či úpravou pomoci vylepšit zvuk studentova nástroje.

Pasivně se však může zúčastnit každý, kdo projeví zájem a chuť naslouchat radám zkušených hráčů. Zájemci o výukové lekce, kteří chtějí přihlížet, mohou přijít kdykoliv v průběhu dne. Aktivní účast na kurzech je již uzavřena, přihlášky a notový materiál bylo možné posílat do konce července. Vstupné na závěrečném koncertě v kostele je zdarma.

Sdílet článek: