MHF Kutná Hora uvede všech 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena v podání Konstantina Lifschitze

Beethovenovy klavírní sonáty, barokní hudba i avantgardní kompozice zazní v rámci 14. ročníku MHF Kutná Hora, který stejně jako v loňském roce proběhne na konci srpna od 21. do 29. 8. 2021. Již podruhé se MHF Kutná Hora koná v netradičním termínu na konci srpna. S vírou, že bude možné kutnohorský cyklus koncertů uskutečnit, festivalový tým připravuje 16 komorních programů.

V letošním roce diváky čeká jak tradiční večerní program, který se koná zpravidla v chrámu sv. Barbory, tak i podvečerní cyklus 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena v interpretaci Konstantina Lifschitze. Tento počin bude rozdělen do 8 koncertů hned od druhého do posledního festivalového dne, tedy od 22. do 29. srpna.

Dramaturg festivalu Jiří Bárta přizval k účasti klavíristy Igora Ardaševa, Terezii Fialovou, houslistu Pavla Šporcla, hobojistu Viléma Veverku, Heroldovo kvarteto, a další, kteří budou po celý festivalový týden připravovat program večerních koncertů. Formát několikadenní tvůrčí dílny, při níž umělci tráví čas v Kutné Hoře přípravou společných programů, je festivalovým specifikem. Kromě autorů klasické hudební literatury v programu zazní díla soudobých a avantgardních autorů – letos tomu bude zejména 26. 8. v rámci programu Agnus Dei. Koncert je věnovaný vzpomínce na houslistku a dlouholetou oporu MHF Kutná Hora Corinne Chapelle, která v březnu letošního roku podlehla těžké nemoci.

Barokní hudba rozezní 24. 8. kapli Božího těla v programu Barocco goes to Kutná Hora, kde se mimo jiné představí theorbista Marek Kubát a flétnistka, zakladatelka souboru Collegium Marianum a odbornice na starou hudbu Jana Semerádová

Koncerty komorní hudby Jiří Bárta tradičně propojuje a doplňuje o projekty na hranici žánrů. Letos zařadil Bachovu kantátu Ich habe genug (Mám dostatek) pro sólový bas, hoboj a smyčce propojenou s epickou básní Arnošta Lustiga nazvanou Kantáta – tanec šílených. V hudebně-lyrickém pásmu v režii Evy Lustigové doprovodí přednes Vilmy Cibulkové, Jiřího Lábuse a Viléma Udatného soubor Barocco sempre giovanne.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější