Mezinárodní muzikologická konference „Antonio Caldara v kontextu své doby“ v Českém Krumlově

Soubor Hofmusici pod vedením Ondřeje Macka pokračuje ve své objevné dramaturgii a ve dnech 16. až 18. září 2016 provede v zámeckém barokním divadle v Českém Krumlově v novodobé světové premiéře tři představení opery L’asilo d’Amore (Útočiště Amorovo) benátského rodáka a vídeňského dvorního skladatele Antonia Caldary (1670–1736). Spolu s touto uměleckou akcí se 17. a 18. září uskuteční v krumlovském Centru barokní kultury, a sice v nově zrekonstruovaném někdejším klášteře klarisek, mezinárodní muzikologická konference Antonio Caldara v kontextu své doby. Konferenci, kterou pod patronací ředitele Italského kulturního institutu Dr. Giovanniho Scioly pořádá Kabinet hudební historie EÚ AV ČR, v.v.i., Centrum barokní kultury v Českém Krumlově, Sdružení barokního souboru Hofmusici a Mozartova obec v České republice, zahájí předseda Akademie věd České republiky prof. ing. Jiří Drahoš, DrSc. Projekt byl podpořen dotací z programu Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd ČR v roce 2016.

Americký muzikolog prof. Thomas Griffin, editor několika Caldarových děl bude referovat o Caldarově serenátě Il più bel nome. Vídeňský prof. Herbert Seifert se zaměří na údajnou stylovou dichotomii v Caldarově díle a na otázku pravosti některých jeho děl. Ondřej Macek bude hovořit o nastudované opeře L’asilo d’amore, kterou prof. Manfred Hermann Schmid porovná se stejnojmennými operami Hasseho a Jommelliho. Jinou autorskou souvislost, tentokrát s první pražskou operou o Donu Giovannim z roku 1730 pojedná doc. Tomislav Volek. Na další z četných bohemikálních vazeb Caldarovy tvorby poukáže Milada Jonášová. Dvě badatelky z Moravy se zaměří na provádění Caldarových děl na Moravě: doc. Jana Perutková na provádění Caldarových oper v Jaroměřicích v době hraběte Jana Adama Questenberga, Jana Spáčilová promluví o Caldarových mešních kompozicích, dochovaných na Moravě. Giacomo Sciommeri, doktorand z univerzity La Sapienza v Římě, představí unikátní dílo Giunio Bruno, na němž se autorsky podíleli Cesarini, Caldara a Scarlatti. Neapolský badatel Lucio Tufano se soustředí na problém recepce Caldarových árií v písňových sbírkách konce 18. století. Andrea Zedler, doktorandka řezenské univerzity, seznámí se svým výzkumem Caldarových kantát v prostředí vídeňského císařského dvora.

Caldarovská konference navazuje na obdobný projekt roku předchozího, kdy při příležitosti nastudování komické opery Antonia Boroniho L’amore in musica (Benátky 1763) uspořádali stejní participanti muzikologickou konferenci o Antoniu Boronim (1738–1792), který působil několik let také v Praze. Sborník referátů z této konference bude prezentován v rámci caldarovské konference jako první svazek nově založené řady konferenčních sborníků L’opera italiana nei territori boemi durante il Settecento, vedené Tomislavem Volkem, Miladou Jonášovou a Ondřejem Mackem. Ti tak chtějí doložit svůj záměr bezprostředně propojovat výzkumné akce muzikologické s akcemi hudebně interpretačními, a to každoročně v rámci Festivalu barokních umění v Českém Krumlově.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější