Mezinárodní kurzy v Ostravě

Ve dnech 11 . – 16. února 2013 se uskutečnil I. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v oboru violoncello. Pořadatelem se stala Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě a pozvala na něj významné osobnosti světové violoncellové školy – prof. Alexandera Ivashkina (University of London) a prof. Natalii Pavlutskayu (Trinity Laban Conservatoire of London). Vedle těchto dvou vynikajících pedagogů vyučovali v rámci úspěšných kurzů prof. Jan Hališka a doc. Jiří Hanousek z Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě.  Kromě aktivního předávání zkušeností a poznatků formou individuální výuky proběhly tři odborné přednášky výše zmíněných zahraničních lektorů – Alexander Ivashkin se zabýval u nás dosud neznámými díly pro violoncello D. Šostakoviče a S. Prokofjeva, analyzoval jemu věnovaná díla světových postmodernistů – Schnittke, Gubaidulina, Raskatov, … a prezentoval nově vydaný sborník Contemplating Shostakovich : Life, Music and Film (2012). Natalia Pavlutskaya přiblížila účastníkům kurzů hudební školství v Anglii se zaměřením na speciální výuku talentovaných dětí a dále se zabývala přínosem originální verze Rokokových variací P. I. Čajkovského. Vrcholem interpretačních violoncellových kurzů se stal sólový recitál Alexandera Ivashkina ve Studiu I Českého rozhlasu v Ostravě, na kterém interpretoval díla J. S. Bacha, B. Brittena, S. Prokofjeva, A. Schnittkeho, S. Gubaiduliny, P. Vaskse, A. Raskatova a S. Tsintsadze.

Sdílet článek: