Mecenášský Bohemian Heritage Fund připravuje oslavy Masaryka a Smetany

V pondělí 3. 4. se sešli mecenáši nadačního fondu Bohemian Heritage Fund, aby se setkali s ministrem kultury a prodiskutovali své priority na další období. „Rok 2018 je stým výročím naší republiky. Pro nás je nejen příležitostí, ale také závazkem znovu promyslet naši identitu v jejím evropském kontextu a hledat zde pozitivní sdílené hodnoty, které právě v umění a kultuře znovu a znovu nacházíme,“ řekl prezident Bohemian Heritage Fund Pavel Smutný. Během příštího roku ve spolupráci s Univerzitou Karlovou chystá nadační fond kolokvium o roli osobnosti Tomáše Garrigue Masaryka v procesu tvorby identity našeho státu a s dalšími subjekty kulturně-popularizační akce vztahující se k výročí. 

V dlouhodobějším výhledu se fond bude věnovat i dalším významným výročím, zejména tomu smetanovskému, které bude fond připravovat v partnerství s Ministerstvem kultury a festivalem Smetanova Litomyšl. „Máme před sebou dvousté výročí narození Bedřicha Smetany. Oslavy připadají na rok 2024, je tedy již čas na přípravy, abychom byli schopni tohoto zakladatele moderní české národní hudby důstojně a zajímavě připomenout. Jsme skutečně rádi, že v tom můžeme být ministerstvu kultury partnerem,“ dodává k aktuálním prioritám Pavel Smutný.

Ačkoli je Bohemian Heritage Fund z definice nezávislá instituce, každý rok spolu s Ministerstvem kultury České republiky vymezuje několik priorit jako je právě smetanovské výročí, na kterých pak instituce společně pracují. Důležitost vzájemné spolupráce potvrzuje Ministr kultury České republiky, pan Daniel Herman, který mecenáše uvítal: „Tradice soukromých osob angažovaných ve veřejném kulturním dění u nás byla trestuhodně přerušena. Bohemian Heritage Fund hraje zásadní roli v jejím oživování.“ 

Sdílet článek: