Masarykova univerzita letos opět otevírá obor zaměřený na starou hudbu

Praktickou část tvoří sólové hodiny zaměřené na vybraný repertoár, techniku, interpretaci a improvizaci, dále společnou ansámblovou hru, orchestrálně-vokální projekty či vokální soubor. Specializace, ze kterých mohou studenti vybírat, jsou velmi rozmanité. Jedná se například o sólový zpěv, barokní smyčcové nástroje, renesanční a barokní zobcové flétny, cembalo, varhany nebo také historické drnkací nástroje (loutna, theorba). Teoretická výuka zahrnuje přednášky a cvičení, jež mají studující obeznámit s úvodem do oboru zacíleným především na starou hudbu. Další náplní studia jsou rovněž ediční semináře a pravidelné komorní koncerty semestrální, závěrečné diplomní a veřejná vystoupení.  

Studijní program probíhá v kombinované formě, původně označované jako dálkové. Přihlášky lze podávat do 29. 2. 2020. Více informací naleznete na stránkách Ústavu hudební vědy FF MU.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější