Letním slavnostem staré hudby budou vládnout Múzy

Festival Letní slavnosti staré hudby opět rozezní prázdninovou Prahu. Od 18. července do 8. srpna zve na výpravy za skvosty a tajemstvími dějin evropské hudby v podání předních interpretů mezinárodní i domácí scény. V souladu se svým podtitulem Musae je letošní ročník zasvěcen Múzám – ušlechtilým, krásným a vševědoucím bohyním múzických umění, dcerám řeckého boha Dia. Během sedmi festivalových večerů festival představí rozmanitost inspirací Múzami a v širším pojetí i řeckou mytologií v tvorbě evropských skladatelů 16. až 18. století.

V programu se soustředíme na pestrost a vzájemné ovlivňování různých ‚národních‘ škol a tradic, zejména v barokní hudbě, ale i rozličnost uměleckých forem vůbec. Můžeme se tak těšit na vskutku různorodou paletu umění v podání světových souborů staré hudby, které přijaly pozvání a ‚políbeni múzou‘ zavítají do Prahy předvést svůj um a polahodit uši i oči diváků,“ vysvětluje ředitelka festivalu Josefína Knoblochová. Múzy budou v programu festivalu oslavovány nejen hudbou, ale i tancem. Festivalové večery se budou konat v citlivě zvolených historických sálech pražských paláců, kostelů a klášterů, které jim dodají nezaměnitelnou atmosféru.

Delphine Galou, foto Giulia Papetti

Festival zahájí německý vokální soubor Ensemble Polyharmonique, který se v Praze představí vůbec poprvé. Vokálně-instrumentální program bude prostřednictvím duchovních koncertů, motet a madrigalů konfrontovat italské vzory a jejich ohlasy v duchovní hudbě protestantského Německa zejména v průběhu 17. století. Vlámský soubor Hathor Consort s uměleckou vedoucí Rominou Lischkou doprovodí nizozemskou sopranistku Hannah Morrison v pozdně renesančních a raně barokních skladbách jihoevropské, především italské provenience. Trojice německých interpretů Christine Schornsheim, Hille Perl a Michael Freimuth provedou virtuózní skladby pro cembalo, violu da gamba a teorbu z per německých a francouzských mistrů 18. století, včetně cyklu Musikalischer Parnassus Johanna Caspara Ferdinanda Fischera.

Letní slavnosti staré hudby v letošním roce poprvé zavítají do Vzletu, vršovické kulturní křižovatky, v níž se odehraje baletní a pantomimické představení pro všechny generace – renesanční maškarní ples na polském dvoře královny Bony Sforzy. Toto rozverné představení, které je vhodné pro děti od 7 let, spojí polský taneční soubor Cracovia Danza Ballet a český instrumentální ansámbl Capella Ornamentata, aby daly společně nahlédnout do prostředí šlechtických zábav, které tvořily neodmyslitelnou součást politické reprezentace polského královského dvora v první polovině 16. století. Mladý španělský soubor Cantoría provede výběr z proslulých ensalád Matea Flechy st., které vyšly roku 1581 v Praze. Koncert tohoto souboru připomene, jak významným kulturním centrem byla Praha na konci 16. století. Italští interpreti Alessandro Tampieri (barokní housle) a Valeria Montanari (cembalo) pak zavedou posluchače na Apeninský poloostrov za virtuózními skladbami, do nichž jejich autoři zakomponovali mytologická témata. V Letním refektáři Strahovského kláštera se tak posluchači setkají s Psýché, Dídó, Múzou hudby Euterpé či bohem umění Apollónem.

Ensemble Polyharmonique, foto Christian Palm

Rezidenční soubor festivalu Collegium Marianum přizval ke spolupráci na závěrečném koncertě 24. ročníku MHF Letní slavnosti staré hudby francouzskou altistku Delphine Galou. V programu sestaveném z árií a ouvertur z barokních oper Antonia Vivaldiho, Christopha Willibalda Glucka, Johanna Josepha Fuxe a Carla Heinricha Grauna ožije nesmrtelný příběh lásky Orfea k Eurydice a jejich dramatický osud. „Závěrečný koncert festivalu bude poctou bájnému pěvci Orfeovi, jehož umění se klaněli bohové, lidé, zvířata, přírodní živly i bytosti z podsvětí… Tento syn Múzy epického básnictví Kalliopé dostal do vínku okouzlující hlas a svým hudebním uměním dokázal uchvátit bytosti lidské i mytické. I proto jsme pro tuto příležitost pozvali francouzskou altistku Delphine Galou,“ uvádí umělecká vedoucí souboru a hlavní dramaturgyně festivalu Jana Semerádová.

Součástí festivalu jsou také mezinárodní mistrovské interpretační kurzy Akademie Versailles (plánované na říjen 2023) a červencové masterclass s předními německými interprety – Christine Schornsheim (cembalo), Hille Perl (viola da gamba) a Michaelem Freimuthem (teorba, loutna, barokní kytara).

Online rezervace a předprodej vstupenek na všechny festivalové koncerty začíná 26. dubna v 10 hodin. Koncerty se budou konat v sakrálních a světských historických prostorách hlavního města Prahy (Emauzský a Strahovský klášter, zámek Troja, kostel sv. Šimona a Judy, vršovická kulturní křižovatka Vzlet).

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější