Letní slavnosti staré hudby letos jako sonda do neznámých benátských zákoutí

Pražské publikum se letos v prázdninových měsících opět může těšit na Letní slavnosti staré hudby, které ve svém 17. ročníku přinesou dramaturgii směřující do italských Benátek.

Novinkou letošního ročníku je programová linie připravovaná ve spolupráci s Centrem pro barokní hudbu ve Versailles (Centre de musique baroque de Versailles) a Francouzským institutem. Plánované víceleté partnerství všech tří institucí zahájí úvodní festivalový koncert Portrét benátský, věnovaný italským vlivům na dobovou hudební produkci u versailleského dvora. Pro tamní urozené publikum byla určena také barokní opera André Campry Le Carnaval de Venise, která zazní 4. srpna na závěrečném koncertě letošního ročníku ve Španělském sále Pražského hradu v podání rezidenčního souboru Collegium Marianum.

„Uvažujeme-li o benátské hudbě, vzpomeneme si nejčastěji na Antonia Vivaldiho, slavné melodie gondoliérů a opery Claudia Monteverdiho. Hlavní město státu Serenissima Repubblica di Venezia ovšem nabízelo mnohem více než tyto známé klenoty. Náš letošní program proto bude jakousi sondou do méně prozkoumaných oblastí benátského hudebního života a předloží výběr toho nejlepšího, co v Benátkách v době jejich kulturního rozmachu znělo,“ vysvětluje ředitelka festivalu Monika Nováková.

Letní slavnosti staré hudby začínají letos 11. července v Zámku Troja koncertem s názvem Portrét benátský, během něhož program v podání francouzského souboru Les Folies françoises a izraelské sopranistky Daniely Skorky snadno přesvědčí, že mnozí skladatelé působící u francouzského královského dvora vzhlíželi k italské kolébce s obdivem.

Lákadly dalších koncertů jsou například holandsko-italská houslistka Cecilie Bernardini, německý vokální ansámbl Singer Pur nebo španělská sopranistka María Espada a ansámbl Vespres d’Arnadí. Vícesborová díla Claudia Monteverdiho a Giovanni Gabrieliho předvedou 1. srpna dvě „kapely“ – vokální Cappella Mariana a dechová Capella Ornamentata. Celý benátský program naleznete na webu LSSH.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější