Letní Liteň se studenty, Kateřinou Kněžíkovou a Markétou Cukrovou

Pátý ročník Festivalu Jarmily Novotné zve mladé pěvecké naděje k účasti na interpretačních kurzech do někdejšího sídla legendární pěvkyně. Pořadatel festivalu, nezisková organizace Zámek Liteň, z.s., kromě oživování jména Jarmily Novotné  na zřeteli další ze svých předsevzetí – podporu mladých umělců, jíž navazuje na odkaz pěvkyně. Vybraní účastníci kurzů, které jsou letos třetími v řadě, dostanou příležitost studovat mezi 15. a 19. srpnem repertoár v oblasti klasického či barokního zpěvu pod vedením Kateřiny Kněžíkové a Markéty Cukrové. Na poslední večer – 19. srpna je naplánováno společné vystoupení na Závěrečném koncertu interpretačních kurzů, který zve do liteňské Čechovny také posluchače z řad veřejnosti.

Vedení kurzů si po loňském ročníku, jenž se konal rovněž pod dohledem Adama Plachetky, zopakuje sopranistka Kateřina Kněžíková, která se stala již pravidelnou účinkující, lektorkou a účastnicí Festivalu Jarmily Novotné: „Nezisková organizace Zámek Liteň se věnuje v dnešní době velice bohabojné činnosti. Vedle starosti o odkaz Jarmily Novotné pečuje a dává příležitost mladým pěvcům, aby se zdokonalovali ve svém oboru. Je mi ctí, že mohu i já svou troškou přispět do mlýna a v prostorách zámku, kde Jarmila Novotná žila, vést interpretační kurzy již podruhé. Je to pro mne nejen velká radost, ale zejména obrovská zodpovědnost a není nic krásnějšího, než když „pod svýma rukama“ slyšíte pokroky a jásot nad vyřešeným zádrhelem. Mým přáním je a stále bude, aby v naší malé zemi bylo mnoho dobrých pěvců, kteří nám budou dělat čest nejen doma, ale také za hranicemi republiky, stejně jako kdysi Jarmila Novotná.“ Znalosti a hlasovou doménu Kateřiny Kněžíkové tentokrát doplní mezzosopranistka Markéta Cukrová, pěvecké lekce se pak odehrají za klavírního doprovodu šéfkorepetitora Národního divadla Zdeňka Klaudy.

Interpretační kurzy 2016 jako tradičně vyvrcholí společným koncertem jejich absolventů s oběma lektorkami, a to v pátek 19. srpna od 18 hodin. Jeho dějištěm se příznačně stane jeden z historických objektů zámeckého areálu – budova Čechovny, kde strávila se svou rodinou několik šťastných let právě Jarmila Novotná a před ní část svého dětství spisovatel Svatopluk Čech. Sálem Čechovny během koncertu zazní vybrané skladby studovaného repertoáru letošních účastníků. Tato událost Festivalu Jarmily Novotné 2016 je zároveň jedinečným momentem, kdy se opět letos otevře zámek širší veřejnosti. Letošní specialitou je přenesení závěrečného koncertu o necelý měsíc později na pražskou HAMU. Tentýž program zde bude reprízován 14. září v Sále Martinů.

Sdílet článek: