Letní divadelní škola Ateliéru NDM 2023 na téma Artivismus – umění nebo aktivismus?

Poslední volná místa nabízí letošní Letní divadelní škola pro pedagogy pořádaná Ateliérem pro divadelní vzdělávání při Národním divadle moravskoslezském. Ateliér ji rozšířil o nová témata a mezinárodní rozměr a konat se bude 30. a 31. srpna. LDŠ se vždy zaměřuje na způsoby a cesty, jak přilákat do divadel mladou generaci a jak zapojit divadelní formy do vzdělávání a výchovy. Pedagogové mohou využít možnosti nechat si proplatit náklady ze strany svých škol. Vítáni jsou ale také individuální účastníci–nepedagogové. Kompletní program je na webu NDM v sekci LDŠ v záložce Ateliér (změna programu je vyhrazena). Přihlásit se je možné on-line na webu projektu.

Navážeme letos na zájem, který vloni vyvolalo v diskuzích téma aktivizace mladých lidí a otázka jejich účasti na společenském a kulturním životě. Součástí LDŠ bude kromě workshopů i mezinárodní konference, jejímž tématem bude artivismus jako propojení aktivismu a umění – pro nás konkrétně propojení s divadlem,“ přiblížila lektorka Ateliéru při NDM Radana Otipková.

V prvním dni Letní divadelní školy tak účastníci absolvují sérii krátkých prezentací o divadelních metodách práce s mládeží a seznámí se s konkrétními příklady propojení školy a divadla. Přijedou čeští, holandští a slovinští umělci, pedagogové, divadelní lektoři a mentoři. Součástí konference bude také praktická ukázka – nahlédnutí pod pokličku mezinárodní „mladé“ divadelní koprodukce pod vedením režiséra Jakuba Čermáka.

Ve druhém dni představíme formou workshopů, otevřených zkoušek i přednášek nabídku Ateliéru při NDM a repertoár všech čtyř souborů Národního divadla moravskoslezského pro příští sezonu. Samozřejmě za aktivní účasti umělců ze souborů – den zahájíme muzikálovou rozcvičkou s Gabrielou Petrákovou a Lukášem Adamem a představíme mj. projekt Smetanovského operního cyklu 2024,“ doplnila Radana Otipková.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější