Kutná Hora opět dějištěm Mezinárodního hudebního festivalu

Foto: Milan Nykodym

Středočeské historické město již posedmnácté hostí hudební festival, který je přehlídkou komorní hudby s vytříbenou dramaturgií, již připravuje uznávaný violoncellista Jiří Bárta. Jedinečnost kutnohorských koncertů spočívá kromě jiného (například jmen vystupujících umělců) i v tom, že jejich dramaturgie je vyváženou kombinací náročnosti a posluchačské atraktivnosti. Letošní ročník, který se koná od 1. června do 9. června, reflektuje Rok české hudby, zejména 200 let od narození Bedřicha Smetany a 170 let od narození Leoše Janáčka. 

Umělecký ředitel festivalu Jiří Bárta k programu uvádí: „17. ročník Mezinárodního festivalu Kutná Hora si oproti svému názvu klade za cíl být převážně národní. Jestliže se v minulých letech svou dramaturgií zaměřoval na uvádění skladeb světového klasicko-romantického repertoáru v kontrastu se zřídkakdy prováděnými soudobými opusy, letošnímu Roku české hudby i dvoustému výročí narození Bedřicha Smetany se oddá s láskou a péčí. Průřez klavírní tvorbou Bedřicha Smetany od skladeb neznámých až po ty nejhranější nabídne klavíristka Jitka Čechová. Téměř celý Smetanův komorní odkaz zazní na samostatných večerech. Nebyl by to ale náš festival, aby ve své tradici nehledal překvapivé kontrasty – Smetanův kvartet Z mého života zazní v sousedství dojemně nostalgického Kvintetu pro klarinet a smyčcový kvartet předčasně zesnulého Hanuše Bartoně, Janáčkova klavírního Concertina, Preludia Miloslava Kabeláče a Kuchyňské revue Bohuslava Martinů. Trio Petra Ebena se střetne s triem Smetanovým, dechový kvintet Pavla Haase pak s Janáčkovým sextetem Mládí. Rok české hudby chápeme jako šanci autorům, své místo si na piedestalu české hudby hledajících či (dočasně) z něj sestoupivších: vedle zmíněného Hanuše Bartoně to jsou Luboš Fišer, František Gregor Emmert, Karel Husa, Miloslav Ištván, Ondřej Kukal, Vít Zouhar a Pavel Zemek-Novák. Zřídkakdy prováděné Diabelliho variace Ludwiga van Beethovena v podání Igora Ardaševa či v Praze nalezený Haydnův violoncellový koncert C dur, skladby Bachovy, Messiaenovy, Prokofjevovy, Dusapina, Vivaldiho i Kodályho chápejme tentokráte jako pozdrav a hold české hudbě. Tentokrát pouze v rukách českých interpretů.“

Jiří Bárta, umělecký ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Zdroj: archiv umělce

Po zahajovacím koncertě v neděli 2. června s názvem Kuchyňská revue, na kterém zazní díla Ludwiga van Beethovena, Miloslava Kabeláče a Bohuslava Martinů, vystoupí v pondělí Belfiato Quintet  s díly Leoše Janáčka, Pavla Haase a Antonína Rejchy. V úterý 4. června čeká návštěvníky zážitek nejen dramaturgický (Petr Eben, Ondřej Kukal a Bedřich Smetana), ale i interpretační. Budeme moci obdivovat souhru Eben Tria, jež tvoří letití hudební přátelé Terezie Fialová, Roman Patočka a Jiří Bárta. Na recitálu s názvem Smetana světový vystoupí Jitka Čechová 5. června v kostele sv. Jana Nepomuckého,týž večer pak vchrámu sv. Barbory Igor Ardašev přednese Beethovenových 33 variací na valčík Antona Diabelliho. Rovněž v chrámu sv. Barbory se 6. června představí OK Percussion duo (Martin OpršálMartin Kleibl), 7. června pak Jitka Čechová uzavře svůj smetanovský festivalový cyklus v kostele sv. Jana Nepomuckého. Vynikající houslista Milan Paĺa zahraje v pátek 7. června v kostele Panny Marie na Náměti díla Sergeje Prokofjeva, Františka Gregora Emmerta a úpravu Goldbergových variací z pera Yoko Ono. Spolu s ním vystoupí Roman Patočka, Jiří Bárta, Ayla Bártová, Terezie Fialová a Anna Lánská.

Závěrečný koncert festivalu Le Grand Tango 8. června v chrámu sv. Barbory přitahuje pozornost nejen dílemÁstora Piazzolly, ale i Vivaldiho a Haydna. Vystoupí violoncellista Jiří Bárta a pardubičtí Barocco sempre giovane, Iva KramperováMarkéta Čepická a Terezie Fialová. V postludiu festivalu v neděli 9. června odpoledne zahraje Jiří Bárta. Na koncertě věnovaném přeladěnému violoncellu (odtud název akce Scordatura) zazní Bachova Suita c moll pro sólové violoncello a virtuózníKodályho Sonáta pro sólové violoncello.

Festival letos doprovází výstava fotografií Jiřího Bárty. V kostele sv. Jana Nepomuckého jsou od 31. května do 28. června instalovány velkoformátové fotografie s tématy krajiny a architektury, ale i portréty lidí. Jiří Bárta tu představuje svou další tvář vnímavého člověka a umělce. Kurátorem výstavy je významný dokumentární fotograf Jindřich Štreit. 

Webové stránky: www.mfkh.cz

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější