Královský ohňostroj v Rudolfinu: Silvestrovský koncert Collegia 1704 letos o den dříve

Na tradici oblíbených silvestrovských koncertů navazuje barokní orchestr Collegium 1704 letos již 30. prosince v 19.30 koncertem Královský ohňostroj. Dvořákovu síň Rudolfina rozezní nejen ikonická Hudba k ohňostroji G. F. Händela, ale také dva Barsantiho Concerti grossi a Caldarova Sinfonie in C. Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse se představí pražskému publiku krátce po čtyřnásobném uvedení tří kantát Bachova Vánočního oratoria v prestižním koncertním sále DeSingel v Antverpách.

Čistě instrumentální program letošního předsilvestrovského koncertu Collegia 1704 přinese divákům jedinečnou příležitost naladit se na příchod nového roku slavnostní atmosférou Händelovy Hudby ke královskému ohňostroji. Na programu je dále Concerto a due cori G. F. Händela spolu s díly italských mistrů A. Caldary a F. Barsantiho, která slibují večer plný jásavých fanfár a virtuózních pasáží zejména pro žesťové nástroje.

Koncert uvede majestátní Sinfonie C dur A. Caldary, který byl známý spíše jako autor oper, kantát či oratorií. Partitura Sinfonie se dochovala u drážďanského dvora, svou monumentalitou ale odkazuje na vídeňský dvůr s tzv. císařským stylem a skvělými trubači. F. Barsanti, který je v českém prostředí nejméně známý, strávil stejně jako Händel podstatnou část své kariéry v Británii, uplatnil se v Londýně a Edinburghu a komponoval zejména instrumentální a duchovní hudbu, ale také skladby inspirované skotskými lidovými písněmi. Zastoupen bude dvěma Concerti grossi op 3. Händelovo slavné Concerto a due cori, přesněji vlastně koncert pro dva orchestry, dává vyniknout zejména dechovým nástrojům v čele se sólovým hobojem. Hudba ke královskému ohňostroji vznikla pro uvedení v rámci oslav ukončení války o dědictví rakouské a uzavření míru v Cáchách, jde tedy o dílo mimořádně radostné a plné naděje v nové začátky.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější