Konference na AMU chce rozproudit debatu o varhanách

Ve středu 30. listopadu 2016 se v Respiriu Hudební a taneční fakulty AMU v Praze uskuteční série přednášek s varhanní tematikou. Akce s názvem Konference pro varhany, kterou pořádá HAMU ve spolupráci s varhaníkem Pavlem Svobodou a spolkem Provarhany, si klade za cíl rozproudit debatu mezi studenty a pedagogy, v odborných kruzích i ve státní správě. Kromě varhanní kultury a péče o historické varhany se objeví i témata jako postavení varhaníka ve společnosti, financování oprav a restaurování nástrojů v kontextu se zahraničím. Prezentován bude i výzkumný grant studentů HAMU na porovnávání varhanních nástrojů mezi vysokými hudebními školami v Evropě, který byl podpořen v rámci Studentské grantové soutěže AMU 2016. 

Situaci kolem památkové ochrany historických varhan přiblíží PhDr. Petr Koukal, PhD., hlavní organolog Národního památkového ústavu. Wolfgang Amadeus Mozart a jeho vztah k varhanám v Praze, dále vývoj varhanářství v ČR po roce 1989 – to budou témata Štěpána Svobody, organologa pražského arcibiskupství. Dalšími přednášejícími budou Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference a Prof. Jaroslav Tůma, koncertní varhaník a pedagog HAMU v Praze. Na závěr prvního ročníku této konference se uskuteční diskuse všech zúčastněných.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější