středa, 14. březen 2018

Komorní Lípa Musica potřetí: Zemlinského kvarteto v Centru textilního tisku

Napsal(a) 

Zemlinského kvarteto, foto Ilona Sochorová Zemlinského kvartetofoto: Ilona Sochorová

Třetí hudebně-vlastivědné zastavení Komorního cyklu MHF Lípa Musica, který navazuje na dřívější Kruh přátel hudby v České Lípě, nabídne v úterý 20. března v Centru textilního tisku v České Lípě koncert Zemlinského kvarteta. Koncert obohatí připomenutí významné historické osobnosti spjaté s Českou Lípou ve spolupráci s Vlastivědným spolkem Českolipska, kterou tentokrát bude skladatel a pedagog Franz Mohaupt.

Zemlinského kvarteto uvede na koncertě Mozartův Smyčcový kvartet Es dur a Dvořákův Smyčcový kvartet F dur Americký.  Večer věnovaný hudebním autoritám Mozartovi a Dvořákovi regionálně zaštiťuje osobnost Franze Mohaupta (1854-1916), který byl tamějším hudebním skladatelem a pedagogem, jenž získával hudební vzdělání mimo jiné u Antonína Dvořáka, u nějž studoval kompozici. V České Lípě Franz Mohaupt vedl Mužský pěvecký sbor, který se často věnoval jeho vlastní písňové tvorbě. Složil ale také četná klavírní a orchestrální díla a několik oper.

Narodil se v učitelské rodině a od svého otce získal první základy hudebního vzdělání, to dále rozvíjel v Drážďanech a na pražské konzervatoři, kde studoval hru na varhany a kompozici u Františka Zdeňka Skuherského. Během zdejšího studia se potkal se skladatelem Antonínem Dvořákem a při jeho výuce mu předložil k odbornému posouzení své skladby. Dvořák díla pochválil a doporučil Mohauptovi, aby se zaměřil především na písně a tvorbu pro pěvecké sbory. Mohaupt Dvořákovy rady poslechl a právě díla tohoto druhu jsou z jeho tvorby nejvíce ceněna. Po studiích se stal v roce 1874 učitelem nejprve v Raspenavě a od roku 1876 v Praze v Karlíně. Od roku 1891 byl ředitelem soukromé chlapecké lidové školy při sirotčinci u sv. Jana Křtitele v Praze, kterou velmi pozvedl a vytvořil z ní vzorovou školu. V Praze hudebně působil jako druhý sbormistr Německého mužského sboru, s nímž v roce 1894 v Novém německém divadle (dnešní Státní opera Praha) provedl a dirigoval českou premiéru oratoria Franciscus od belgického skladatele Edgara Tinela.

Z Prahy odešel do České Lípy, kde byl roku 1896 jmenován ředitelem dívčí měšťanské školy. Ač Němec, dbal ve své škole na národnostní toleranci mezi Čechy a Němci. Brzy po svém příchodu do města se Franz Mohaupt zapojil do jeho hudebního společenského života. V roce 1900 byl zvolen sbormistrem Pěveckého a hudebního spolku, kterým zůstal až do své smrti. Mohaupt patřil také mezi spoluzakladatele Mužského pěveckého sboru, který při svých vystoupeních prezentoval zvláště jeho vlastní tvorbu. Mezi jeho skladby patří velké množství sborů a písní, mimo to napsal několik klavírních kvintetů, suitu pro velký orchestr, nebo dvě opery Der Graf von Gleichen a Schwedennot. Podílel se na sestavení několika zpěvníků, např. Vaterländisches Liederbuch für Bürgerschulen a napsal množství školních učebnic a vzdělávacích spisů. Zemřel v roce 1916 v České Lípě.

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.