Klavírní seminář na Pražské konzervatoři

Klavírní seminář Kimiko Ishizaka (Německo) “J.S.Bach: Dobře temperovaný klavír” spojený s přednáškou Roberta Douglasse (USA) “Návrat uměleckého mecenášství” pořádá Pražská konzervatoř pro své studenty i studenty hudebních oborů jiných škol. Seminář je zdarma a je přístupný také pedagogům. Bude veden v anglickém jazyce. Uskuteční se 25.9. 2013 od 18.hod v sále Pražské konzervatoře, Dvořákovo nábřeží 2, Praha 1. Spolupořadatelem je americká nezisková organizace Open Goldberg. Seminář s koncertem bude přenášen živě po internetu a jeho záznam bude poté dostupný na YouTube.

Koncert Kimiko Ishizaka: J. S. Bach, Dobře temperovaný klavír

Kimiko je nazývána “vykladačkou Bacha”. Když hraje, jako by objasňovala Bachovu hudbu. Skladatel Robert Hugill její interpretaci komentuje slovy: “..jak vévodí fugám a jejich struktuře je impozantní, byla schopna vnést do fug poezii, aniž by rozostřila jejich strukturu.  Některé z druhořadých fug nabyly úžasné intenzity.” Momentálně se Kimiko připravuje na nahrávání Dobře temperovaného klavíru v Teldex Studiu v Berlíně.

Přednáška “Návrat uměleckého mecenášství”

Robert Douglass bude hovořit o převratných inovacích v podnikání v oblasti klasické hudby, o tom, jak internetové technologie a crowdfunding formují tuto sféru:

•     Kdy je “zdarma” vhodná cena za hudbu?

•     Jak dnes globálně oslovit posluchače živé hudby?

•     Jedna jediná webová stránka s crowdfundingem přičerpala do hudby přes 50 miliónů amerických dolarů. Může uspět i Váš projekt?

Ishizaka a Douglass se následující den představí také na odborné konferenci o technologích DrupalCon, která se v bude koncem září konat v Kongresovém centru Praha. Vystoupí na závěr plenárního zasedání a zaměří se na myšlenky a filozofii, které vzájemně spojují projekt Kimiko Ishizaka s open source softwarem.

Kimiko Ishizaka, německá pianistka, v roce 2012 získala velkou pozornost za nahrávku Goldbergových variací J.S. Bacha. Při financování tohoto projektu zcela obešla tradiční formy a k získání prostředků pro nahrávání využila webové stránky Kickstarter.com, kde dostala podporu od svých příznivců. Nahrávka byla po dokončení uveřejněna na internetu a volně dostupná všem ve snaze usnadnit veřejnosti přístup k Bachovo dílu.

Robert Douglass, ředitel projektu Open Goldberg, vystudoval klasickou hudbu na Universitě v Michiganu a Univerzitě Indiana. Než se odstěhoval do Německa, působil jako profesionální hudebník v orchestru. Od roku 2001 pracuje jako softwarový programátor, autor odborných knih a přednášek.

Sdílet článek: