Klavírista Alfred Brendel slaví 90. narozeniny, Supraphon vydává záznamy z jeho pražských přednášek

Rakousko-britský klavírista Alfred Brendel se dožívá v úterý 5. ledna svých devadesátin. Jako první natočil celé Beethovenovo klavírní dílo, významnou měrou se zasloužil o to, že se Schubertovy klavírní sonáty a Schoenbergův klavírní koncert staly součástí běžného klavírního repertoáru. V posledních letech se stále častěji vracel do Prahy a z jeho přednášek a masterclass v Rudolfinu vzniklo i DVD, které nyní vydává Supraphon.

Alfred Brendel – My Musical Life obsahuje přednášky a masterclass zaznamenané v letech 2019 a 2020, kdy Brendel na pozvání Prague Music Performance a České filharmonie přijel do Prahy. Poté, co se klavírista v prosinci 2008 před vídeňským publikem rozloučil po šedesáti letech s kariérou klavíristy, začal uvolněnou kapacitu investovat do psaní hudebních esejů a poezie, přednášení a vedení mistrovských kurzů. Sám tuto situaci s úsměvem komentoval: „Jako píšícího klavíristu mě kdosi nazval ‚divokým filozofem u klavíru‘ a v Americe ze mě dokonce udělali intelektuála. Tak to dopadne, když někdo vydává knížky, nosí brýle, a nehraje Rachmaninova. Jde především o výsledky sebepochybování, bez nichž by se interpret neměl obejít, jako nástroje sebekritiky a jako pokusy o pomoc sobě samému.“ Rozhovor při té příležitosti poskytl také Harmonii, přečíst si jej můžete zde.

Brendel obdržel čestné doktoráty na mnoha univerzitách včetně Oxfordu a Yale a v roce 1989 se mu dostalo i čestného ocenění Řádu Britského impéria. V roce 2001 dostal cenu za Celoživotní úspěchy v oblasti vážné hudby na MIDEM v Cannes, následovala mnohá další ocenění. Kromě hudby je v popředí jeho zájmu právě literatura. Publikoval dvě knihy esejů – Knihu hudebních nápadů a myšlenekO čem je hudba? Za druhou jmenovanou v roce 1990 obdržel ocenění Královské filharmonické společnosti. V roce 2015 vyšla sbírka kompletních esejů a přednášek pod názvem Hudba, smysl a nesmysl.

Alfred Brendel přednášel a dosud přednáší, recituje svou poezii a učí mistrovské kurzy na festivalech v Salzburgu a Verbieru, ve vídeňském Musikvereinu a Konzerthausu, v londýnské Wigmore Hall a na univerzitách a v koncertních sálech nejvýznamnějších německých a evropských měst. Učí v pařížské Cité de la Musique a jako hostující profesor v Cambridgi. Na severoamerickém kontinentě působí na Julliard School, na Newyorské univerzitě, nebo v Princetonu a na Yale.

Na vzniku dokumentů, které tvoří DVD Alfred Brendel – My Musical Life se podíleli režiséři Jakub Kořínek a Jordan Dimov, v hudebních částech Alfred Brendel spolupracoval s klavíristou Janem Bartošem a s Triem Incendio.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější