Klarinetistka Anna Paulová vydává album se skladbami Karla Husy a Bohuslava Martinů

Bohuslav Martinů i Karel Husa byli čeští skladatelé, kteří většinu života prožili v zahraničí, především v Paříži a Americe. Oba studovali v Paříži u významných osobností (jako byli Arthur Honegger a Nadia Boulanger pro Husu, respektive Albert Roussel a Charles Koechlin pro Martinů). Oba měli francouzské manželky. Oba byli ovlivněni lidovou hudbou a moravským folklórem, což je slyšet především v jejich tvorbě pro klarinet. Oba za své skladby obdrželi prestižní ocenění. Mladá klarinetistka Anna Paulová (1993), která vyhrála soutěž Nadace Bohuslava Martinů se Třemi studiemi pro sólový klarinet Karla Husy, se rozhodla, že věnuje své debutové album právě Husovi a Martinů a přizvala si do nahrávacího studia celou řadu špičkových instrumentalistů, jako například klavíristu Ivo Kahánka či houslistu Jana Fišera. Album vychází u Supraphonu v pátek 9. června 2023 na CD i v digitálních formátech.

Skladatel Karel Husa sbíral cenné zkušenosti v Paříži 40. a 50. let. Silným pramenem inspirace mu však byla i lidová hudba jeho vlasti a blízkého Slovenska. Ta je nepřeslechnutelná ve Slovenských evokacích a Čtyřech českých skicách. V mladších skladbách pro nejrůznější obsazení s klarinetem už slyšíme více Husu novátorského a experimentujícího, vždy však píšícího srozumitelně a laskavě pro posluchače. Jako jakási předehra zaznívá na novém albu klarinetistky Anny Paulové Sonatina Bohuslava Martinů.

[spvideo]https://www.youtube.com/watch?v=V1B13ySdhBA[/spvideo]


„Na svém novém albu bych ráda představila komorní skladby skladatelů Karla Husy a Bohuslava Martinů v různém nástrojovém obsazení. Oba skladatele pojí podobný životní osud, ale také jejich vztah k lidové hudbě a folklóru,“
uvedla klarinetistka Paulová, a dodala: „Myslím si, že jako Češi dokážeme nejlépe porozumět právě českým skladatelům. Chtěla bych citovat Karla Husu: ‚Česká hudba je světový fenomén.‘ Je úkolem nás interpretů reprezentovat českou hudbu v zahraničí, stejně tak jako interpretovat skladby světových skladatelů v Čechách.“

Anna Paulová nejdříve nastudovala Husovy Tři studie pro klarinet sólo a s touto skladbou se stala absolutní vítězkou této prestižní soutěže a chystala se Karla Husu kontaktovat, protože ji jeho skladba velmi oslovila a chtěla mu poděkovat. Krátce poté ji však zasáhla zpráva o jeho úmrtí. Později začala studovat jeho další skladby, jako například Sonatu a tre pro housle, klarinet a klavír nebo Slovenské evokace pro klarinet, violu a violoncello. Velmi ji zaujalo, jak Karel Husa využívá nových technických a výrazových možností klarinetu, jako je například breath tone, reedy tone nebo natural tone. Anně se líbí, že i když je každá jeho skladba jiná, že nezapře svůj smysl pro stavbu a inspiraci ptačím zpěvem a moravským folklórem.

Anna Paulová se při nahrávání svého supraphonského debutu obklopila vynikajícími hudebníky – klavíristou Ivo Kahánkem, flétnistou Otou Reiprichem, fagotistou Janem Hudečkem, houslistou Janem Fišerem, violistkou Kristinou Fialovou a violoncellistou Vilémem Vlčkem.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější