José Cura s FOKem připomene sto let od smrti Debussyho

Rezidenční umělec FOKu José Cura se opět chystá na své pražské koncerty. 21. a 22. března 2018 bude ve Smetanově síni Obecního domu dirigovat koncert k poctě Clauda Debussyho k výročí sto let od jeho úmrtí. Jako protipól Debussymu zazní Obrázky z výstavy Modesta Petroviče Musorgského.

Z Debussyho díla bude na programu skladba Potopená katedrála v orchestrální úpravě Leopolda Stokowského a orchestrální suita Obrazy. Tato dvě díla spojuje mimohudební přesah: Vizuální inspirace, se kterou však autor v každé skladbě pracoval trochu jiným způsobem. Zatímco v Obrazech jde o zhudebnění vizuálních vjemů, u Potopené katedrály je obraz opravdu přítomný; původní notový zápis pro klavír totiž připomíná kaligram, ve kterém jsou v podobě rozložených akordů vykresleny vysoké věže napůl zborceného chrámu, nad kterými se vlní mořská hladina. Vedle toho Musorgského Obrázky z výstavy jsou jedním z nejslavnějších hudebních děl, která zpracovávají výtvarný námět.

V březnu 2018 si připomínáme sto let od smrti velkého francouzského skladatele Clauda Debussyho. A jak jej lépe s José Curou oslavit než Debussyho suitou Obrazy, jejíž prostřední díl se jmenuje Ibéria, a je tedy blízko Curovu srdci? Počínající vesnu zase oslavuje třetí část Obrazů s názvem Jarní ronda. Jsme-li v obraze, jmenujme hned další – Tanec kuřátek ve skořápce, Samuel Goldenberg a Shmuyle, Trh v Limoges a už víme, že na programu je i Debussyho impresionistický druh Maurice Ravel, který Musorgského Obrázky z výstavy vymaloval v nesmrtelných barvách,“ řekl ke koncertu dramaturg Martin Rudovský.

Sdílet článek: