Jedenácté Olomoucké barokní slavnosti připomenou tvorbu dómských kapelníků a uvedou improvizaci dvou ansámblů

Festival Olomoucké barokní slavnosti se v létě opět rozezní v kulisách moravské metropole. Letos nabídne celkem 8 unikátních projektů, které na festivalu zazní v novodobých premiérách. Opět se návštěvníkům představí soubory Musica figuralis, Societas Incognitorum a frekventanti varhanních kurzů Mekka varhaníků. Nově návštěvníci uvidí vystoupení pražského souboru Concerto Aventino pod vedením uměleckého vedoucího Jakuba Kydlíčka či duchovní koncert pod vedením Jana Gottwalda v produkci Studio Volantes. I letos festival zahájí zahraniční interpreti, diváci tak budou mít jedinečnou možnost zhlédnout českou premiéru projektu v podání souborů Solamente Naturali ze Slovenska a Barokksolistene z Norska.

Program bude realizován v sálech a kostelích v Olomouci, a to nejen v tradičních prostorách, jako jsou Slavnostní dvorana Arcibiskupského paláce, Slavnostní sál Klášterního Hradiska, Freskový sál ZŠ Komenium či katedrála sv. Václava), nově pořadatelé uvedou festivalový program také v Křížové chodbě Zdíkova paláce, kostele sv. Michala nebo v kostele sv. Vavřince ve Štěpánově u Olomouce.

K vrcholům letošní dramaturgie lze zařadit koncerty souborů Musica figuralis a Societas Incognitorum, které mj. představí zapomenuté hudební umění dómských kapelníků. Koncert Pocta Josephu Puschmannovi 2 představí v novodobých premiérách symfonie a violový koncert v podání Musica figuralis pod vedením Marka Čermáka, jako sólista na violu se představí Martin Stupka.

Musica figuralis, foto Panda foto

Soubor Societas Incognitorum pod vedením Eduarda Tomaštíka letos uvede hned dva projekty. Lákadlem je tvorba Pavla Josefa Vejvanovského a Adama Michny z Otradovic, oba barokní velikáni se hudebně vyjadřovali k tématu Zvěstování Panně Marii, avšak každý svým osobitým způsobem. Vejvanovský tuto významnou biblickou událost ztvárnil zkomponováním mše a Michna z Otradovic prostřednictvím lidových písní. „Zařadit do programu takto odlišná pojetí Zvěstování dává posluchačům možnost jedinečným způsobem porovnat duchovní i světské nazírání na jednu z nejvýznamnějších církevních událostí“ říká Karel Valenta, manažer festivalu. Soubor uzavře XI. ročník festivalu mší Missa Nativitatis Philippa Jakoba Rittlera. Mše zrození zazní 9. září v kostele Panny Marie Sněžné.

Jedenáctý ročník festivalu Olomoucké barokní slavnosti v letošním roce návštěvníkům představí pouze koncertní program. Přestože budou naplněny všechny koncertní oblasti, které pořadatelé nabízí návštěvníkům již od roku 2020 (symfonické, duchovní, komorní koncerty a talentum), scénická představení letos budou návštěvníci hledat v programu jen marně. „S ohledem na těžkou situaci v oblasti financování (nejen) kulturních akcí jsme se rozhodli v letošním ročníku operní řadu zrušit. I když chápeme opatření přijatá Ministerstvem, Olomouckým krajem i Státním fondem kultury, jsme jako pořadatelé na výši dotací, které se ve srovnání s předchozími ročníky podstatně snížily, částečně závislí. Rapidní nárůst nákladů na náročná operní představení by už byl pro diváky finančně neúnosný,“ vysvětluje opatření Karel Valenta. „Přesto věřím, že se k ucelené dramaturgii vrátíme“ neskrývá ovšem optimismus.

Z programové nabídky lze zmínit také zahajovací koncert One Music, který odstartuje festival formou unikátní improvizace dvou barokních souborů Solamente Naturali (SK) a Barokksolistene (NOR), komorní koncert Renesanční jazz v podání Pacora Trio a Societas Incognitorum, soubor Concerto Aventino letos nabídne koncert Varie Sonate, kterým připomene zapomenutého olomouckého umělce Gottfrieda Fingera. Na festivalu vystoupí i Jan Gottwald v roli dirigenta Requiem z pera Pavla Křížkovského. Talentum i v letošním roce uvede frekventanty varhanních kurzů Mekka varhaníků.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější