Jan Simon rozšiřuje tým Akademie klasické hudby

Akademie klasické hudby, která je mimo jiné pořadatelem Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha, získává v těchto dnech novou organizační strukturu. Na klíčové místo intendanta nastoupil od 1. října 2018 Jan Simon. V Akademii klasické hudby bude garantem programového obsahu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha, zároveň se zaměří na šíření díla Antonína Dvořáka na tuzemských a zahraničních pódiích i mimo dobu konání festivalu. Jeho úkolem bude také podporovat profesionální vzdělávání budoucích interpretů díla Antonína Dvořáka, podporovat popularizační činnost a soustavně se věnovat péči o skladatelův odkaz.

Úspěšný klavírní virtuos Jan Simon absolvoval řadu domácích i světových vystoupení s renomovanými orchestry, má také letité zkušenosti v oblasti uměleckého managementu. Do roku 2014 čtrnáct let působil jako ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Ke svému novému profesnímu kroku uvádí: „Vážím si důvěry, kterou mi poskytli Karel Komárek a Štěpánka Komárková, a s podporou nadace Karel Komárek Family Foundation jsme připraveni Akademii klasické hudby směřovat k nepoměrně komplexnější činnosti. Mimo jiné zajistíme vzdělávání mladých hudebníků formou krátkodobých mistrovských kurzů i dlouhodobým systematickým hudebním vzděláváním s přímým zaměřením na dílo Antonína Dvořáka, nabídneme publikace spojené s dílem Antonína Dvořáka a zajistíme péči o veřejné prostory, jež by mohly být tematicky spojeny se jménem a životem tohoto génia.“

Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha i nadále zůstává vyvrcholením práce celého uměleckého a realizačního týmu Akademie klasické hudby v čele s jejím ředitelem Robertem Kolářem a výkonnou ředitelkou festivalu Klárou Bumbálkovou. Jak však potvrzuje ředitel Akademie klasické hudby Robert Kolář, nový tým plánuje o poznání širší záběr: „Vstupujeme do další etapy naší práce. Samozřejmě hodláme nadále rozvíjet festival Dvořákova Praha a posilovat jeho pozici na světové festivalové scéně, ale zároveň budeme na vysoké úrovni realizovat další projekty, které budou o odkaz Antonína Dvořáka pečovat systematicky a průběžně.“

Mezi nejbližší akce spojené s aktivitami Akademie, nadací Karel Komárek Family Foundation a s rozvíjením Dvořákova odkazu patří předání Ceny Antonína Dvořáka. To se uskuteční 29. října na koncertě České filharmonie v Kennedyho centru ve Washingtonu. V listopadu bude také pokračovat úsilí o obnovu varhan katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském Hradě benefičním koncertem.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější