Jakub Hrůša bude v Rudolfinu podepisovat svou knihu esejů o Bohuslavu Martinů

Jakub Hrůša je nejen šéfdirigentem Bamberských symfoniků, hlavním hostujícím dirigentem České filharmonie a umělcem s celoročním angažmá po celém světě, ale také prezidentem International Martinů Circle. Pro mezinárodní spolek příznivců poličského rodáka sepsal knihu esejů Hrůša o/on Martinů. Dvojjazyčnou publikaci představí 20. září na autogramiádě v prostorách pražského Rudolfina.

„Můj vztah k Bohuslavu Martinů je takříkajíc ‚odvěký’ a určovaný sterými zkušenostmi posluchačskými i dirigentskými,“ popisuje Jakub Hrůša v jedné ze svých glos. Oficiálním se vztah stal v roce 2011, kdy Hrůša přijal nabídku stát se prezidentem International Martinů Circle. Mezinárodní spolek skladatelových příznivců organizuje propagační akce, vydává časopis Martinů Revue a jeho zásluhou vyšla i kniha Hrůša o/on Martinů. Jakub Hrůša ji představí na autogramiádě, která proběhne v pondělí 20. září od 10 do 11 hodin v Café Rudolfinum, jehož prostory poskytla Česká filharmonie. Kniha bude na místě k zakoupení, doporučuje se však předchozí rezervace u pořadatele. Událost organizuje Institut Bohuslava Martinů a k publikaci se na autogramiádě vyjádří i jeho ředitel Aleš Březina, který vznik textů inicioval.

Hrůša se ve svých glosách věnuje osobě Bohuslava Martinů z různých perspektiv – zamýšlí se nad některými jeho díly, nad „limity“ popularity Martinů, nebo nechává nahlédnout pod muzikantskou pokličku, když sdílí své zkušenosti z nastudování skladeb Martinů s různými orchestry z jiných koutů světa. Poslední částí je silvestrovská hádanka, ve které se skrývají v podstatě všechny tituly více než 400 skladeb Martinů. Většina textů pochází z roku 2014, kdy Hrůša tato svá zamyšlení psal v pravidelných intervalech pro International Martinů Circle. Jedná se tedy také o jakýsi dirigentův tvůrčí deník. Součástí publikace je také Hrůšův text o Jiřím Bělohlávkovi, který byl jeho učitelem i blízkým přítelem. Publikace má bohatou fotografickou dokumentaci převzatou především z archivu Centra Bohuslava Martinů v Poličce a je koncipována dvojjazyčně – vedle českého textu obsahuje i anglický překlad.

Kniha vyšla již v loňském roce a setkala se s úspěšným přijetím u české i mezinárodní kritiky. I když Martinů nepatří ke skladatelům, kteří by v současnosti postrádali muzikologickou pozornost, tento počin v oblasti zejména populárně-naučného literárního žánru je rozhodně přínosný pro širší hudebně-vzdělanou veřejnost a je zároveň díky nabídnutým bohatým zkušenostem Hrůši inspirující (snad nejenom pro dirigenty). Daná publikace patří ke zdařilým literárním počinům současnosti z vícera hledisek. … Publikace Hrůša o/on Martinů je na současném hudebním trhu unikátní, protože přináší vhled do díla Martinů skrze zkušenosti světového dirigenta Jakuba Hrůši. … Ačkoliv knih o Bohuslavu Martinů vznikla již celá řada, daný soubor textů svou různorodostí témat z pera dirigenta disponuje velkým potenciálem pro vzbuzení značné pozornosti u hudebně vzdělané veřejnosti,“ uvedla Zuzana Dřízalová v červnové tištěné Harmonii. Pozitivně publikaci hodnotil také Nigel Simeone pro londýnský magazín Gramophone: „Je to okouzlující kniha se souběžným anglickým překladem a řadou dobře reprodukovaných dobových fotografií (především Martinů a jeho kroužku). Potěší všechny milovníky české hudby i obdivovatele nesmírně nadaného dirigenta, který píše výřečně a se strhujícím entuziasmem.

Sdílet článek: