Hudební mládež ČR oslavila koncertem výročí 75 let od svého založení Ivanem Medkem

V pátek 4. listopadu se v Sále Bohuslava Martinů na HAMU v Praze uskutečnil Slavnostní koncert HM75. Tento koncert se konal u příležitosti výročí 75 let vzniku české Hudební mládeže, kterou založil na podzim roku 1947 Ivan Medek. Vystoupily na něm umělecké osobnosti spjaté s Hudební mládeží – mj. Jaroslav Svěcený, Martin Hilský, Daniela Fischerová, Jiří Pazour nebo Vlastislav Matoušek. Osobní záštitu tomuto koncertu udělil ministr kultury ČR Martin Baxa.

Zatímco před rokem slavila Hudební mládež padesát let kontinuální činnosti, letos na podzim si připomíná výročí 75 let od prvního okamžiku, kdy byla u nás založena. Ivan Medek založil Hudební mládež v Praze na podzim roku 1947 na popud dirigenta České filharmonie Václava Talicha. Tehdy mu bylo pouhých 22 let. O půlrok později byla Hudební mládež komunisty zakázána. Ivan Medek myšlenku Hudební mládeže uváděl postupně znovu v život; ve druhé polovině 60. let byla HM činná ve více městech v ČSR a také při České filharmonii.  K vytvoření oficiální organizace podporované státem došlo roku 1971, kdy se jejího vedení ujal na další dvě dekády hudební skladatel František Kovaříček. Od poloviny 90. let vedou HM ČR mladí organizátoři Hudební mládeže podle zásad Ivana Medka.

Lucie Tóth, Jaroslav Svěcený, foto Karel Komorous

Na slavnostním koncertu HM75 vystoupily téměř dvě desítky profesionálních umělců spjatých s Hudební mládeží. Jednalo se o osobnosti, které byly v mládí členy HM a později z velké části i jejími lektory, anebo které s Hudební mládeží spolupracující už mnoho let. Večer otevřel houslový virtuos Jaroslav Svěcený, který za doprovodu klavíristky Lucie Tóth zahrál Sonátové Scherzo op. 49 Johannese Brahmse, El Tango De Roxanne od Stinga a Z domoviny – duo č. 2 Bedřicha Smetany. Poté zaimprovizoval spolu s klavíristou Jiřím Pazourem, který následně uvedl dvě další skladby. Kompozici Durata Vlastislava Matouška zahrál Gadrew Way kvartet a sám autor provedl sólo na japonskou flétnu šakuhači. Čtyři Písně milostné Antonína Dvořáka přednesla pěvkyně Irena Pohl Houkalová za doprovodu klavíristy Mirona Šmidáka. Uprostřed koncertu došlo i na vystoupení dvojice literátů. Daniela Fischerová, spisovatelka a dramatička, rozesmála publikum svými humornými básněmi a překladatel a shakespearolog Martin Hilský přednesl sonet 128 Williama Shakespeara.

Do programu koncertu byla zařazena i jazzová vystoupení. Po dvou písních zazpívaly zpěvačky Hana Robinson a Petra Ernyei (za doprovodu kytaristy Adama Tvrdého). Bugatti Step Jaroslava Ježka bravurně zahrál jazzový klavírista Jakub Šafr. Vlastní skladbu Podzimní imprese provedl na buben handpan perkusionista a výtvarník Miloš Vacík. Celým večerem provázeli Martina Náhlíková (general secretary HM) a Lukáš Smrkovský (vedoucí lektor HM).

V rámci výročního koncertu předal předseda Hudební mládeže Pavel Smrkovský květinu paní Heleně Medkové, manželce Ivana Medka, jako symbolické poděkování jejímu muži za vše, co udělal pro Hudební mládež. „Ivan Medek byl významnou osobností českého kulturního, ale i politického života. Pro Hudební mládež je však především zakladatelem, který jí vtiskl základní ideu přátelského společenství mladých lidí – umělců i posluchačů,“ popisuje význam Ivana Medka pro členy HM Pavel Smrkovský. Následně poděkoval také pěti ženám, které vykonávaly funkci general secretary HM ČR v posledních dvou dekádách.

Helena Medková a Pavel Smrkovský, foto Karel Komorous

Na závěr programu vystoupili současní členové Hudební mládeže – mladí začínající umělci, a to jako sólisté i v rámci hudebních uskupení. Vrcholem večera bylo vystoupení sboru Letního tábora Hudební mládeže pod vedením sbormistryně Lenky Dandové. K závěrečné skladbě This Is Me se přidali i Jaroslav Svěcený, Miloš Vacík, Irena Pohl Houkalová a Petra Ernyei. Na klavír doprovázel Marek Cimbál, který upravil i aranže, na bicí pak Robert Kostinek. Speciálním přídavkem byl letošní taneční flashmob HM na píseň Shiny Happy People, jehož choreografii vytvořili Martina Náhlíková, Lukáš Smrkovský a Laura Marie Smrkovská.

Hudební mládež České republiky je v ČR největší neziskovou organizací pro děti a mládež zabývající se múzickou kulturou. HM ČR je významným členem mezinárodní federace Jeunesses Musicales International, která sdružuje národní organizace ve více než 60 zemích světa. Je výjimečná svým zaměřením na všechna múzická umění od hudby, přes tanec, divadlo a literaturu až po film a další výtvarná umění.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější