Hudební léto Kuks nabídne soudobou hudbu i novodobou premiéru

V letošním roce se bude konat 6. ročník mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks. Mezi 27. červnem a 22. srpnem proběhne celkem pět sobotních koncertů v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu, vždy od 18:00 hodin. Představí se na nich řada špičkových interpretů – Adam Plachetka, Ivan Ženatý, polská sopranistka Natalia Rubiś či Collegium 1704. Vedle světové premiéry skladby docenta pražské AMU Otomara Kvěcha zazní i dvě novodobé premiéry – Stephana Sailera z kukského archivu a Jakuba Jana Ryby. Záštitu nad festivalem převzali ministr kultury Daniel Herman, kardinál Dominik Duka a šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek.

Festival zahájí 27. června sólista Vídeňské státní opery Adam Plachetka, který za doprovodu varhaníka Přemysla Kšici provede kompletní cyklus Biblických písní Antonína Dvořáka. Na programu budou dále Dvořákovy duchovní zpěvy Ave Maria a Hymnus k Nejsvětější Trojici, ale i Sonata IV pro varhany jednoho z Dvořákových učitelů Leopolda Zvonaře, u něhož si v letošním roce připomínáme 150 let od úmrtí.

Sólistkou druhého koncertu 11. července bude polská sopranistka Natalia Rubiś, která na festivalu vystoupí spolu s renomovaným souborem Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse. Vedle Händelových árií Combattuta da due venti z opery Faramondo, Lascia la spina z oratoria Il trionfo del Tempo a kantáty Armida abbandonata uslyšíme i novodobou premiéru árie Mater Christi milosrdného bratra Stephana Sailera (1741 – 1814) z kukského archivu. Program doplní instrumentální koncerty B. Galuppiho a A. Vivaldiho, od něhož zazní i slavná Sonata La Follia.

Na třetím koncertu 25. července vystoupí sólotrumpetista České filharmonie Jaroslav Halíř a varhaník a pedagog pražské AMU Pavel Černý. Vedle Telemannova Concerta c moll pro trubku a varhanybudou moci posluchači slyšet i Bachovo Preludium Es dur BWV 552, Preludium a fugu na B-A-C-H Ference Liszta nebo transkripci Wagnerova Sboru poutníků z opery Tannhäuser, od jejíž premiéry letos uplyne 170 let. Vrcholem koncertu bude světová premiéra skladby Fantazijní variace na „Zaječí árii“ pro trubku a varhany docenta pražské AMU Otomara Kvěcha na téma jedné ze šporkovských árií.

Na čtvrtém koncertu 8. srpna se představí Škampovo kvarteto, které zahraje tři smyčcové kvartety z období klasicismu. V prvé řadě půjde o Smyčcový kvartet d moll J. J. Ryby, u něhož si v letošním roce připomínáme 250 let od narození a 200 let od úmrtí. Dále uslyšíme kvartety Rybových skladatelských vzorů – raný Smyčcový kvartet C dur, KV 157 W. A. Mozarta a vrcholný Smyčcový kvartet G dur, Op. 77, č. 1 J. Haydna.

Závěrečným koncertem 22. srpna uzavře festival houslista a profesor na Institute of Music v Clevelandu Ivan Ženatý spolu s docentem pražské AMU Jaroslavem Tůmou, který bude hrát na varhany a kladívkový klavír. Vedle Bachovy Ciaccony d moll v úpravě pro housle a varhany F. Mendelssohna-Bartholdyho a výběru fug z cyklu 36 fug pro klavír A. Rejchy vyvrcholí celý festival novodobou premiérou skladby Duetti pro housle a kladívkový klavír J. J. Ryby, jehož skladatelský odkaz tím bude na festivalu připomenut podruhé.

Sdílet článek: