Hudba Znojmo vrcholí tento víkend Dnem posledního soudu

Vyvrcholením festivalu Hudba Znojmo bude tento víkend operní představení Den Posledního soudu G. P. Telemanna. Tento unikátní projekt festivalové stagiony vzniká přímo na míru festivalu. Celkem tři představení zazní ve znojemském kostele sv. Michala 23., 24. a 25. července.

Toto Telemannovo duchovní oratorium vzniklo v roce 1762 na text filosofa, teologa a básníka Christiana Wilhelma Alerse, jenž byl mj. Telemannovým žákem. Oratorium je rozděleno do čtyř částí, označených jako rozjímání. Námětem jsou události Posledního soudu, jak zřetelně konstatuje samotný název díla. Ve skladbě, vytvořené na německý text a spadající tak do okruhu luteránské duchovní hudby, jsou patrny ohlasy římského oratoria, jehož základy připravoval již Emilio de’ Cavalieri v Představení o Duši a Těle (Rappresentatione di Anima, et di Corpo, 1600). Základem jsou teologické disputace, jež zcela jasně směřují k obhajobě Posledního soudu jako nedílné součásti křesťanského pojetí světa.

Většinu aktérů tvoří alegorické postavy, mezi nimiž převažují postavy kladné: Náboženství (Die Religion), Víra (Der Glaube), Pobožnost (Die Andacht) nebo blažené duše (Seliger). Jejich abstraktnost je umocněna též hudebně, neboť některé z těchto postav jsou zastoupeny dvěma i třemi různými hlasovými rejstříky. Proti nim stojí Bezbožnost (Der Unglaube) a Posměch (Der Spötter), jejichž negativní stanoviska jsou postupně zpochybňována a nakonec jasně vyvrácena. Podobně jsou proti sobě postaveny na jedné straně sbory věřících, andělů, vyvolených, blažených a nebešťanů, které jednoznačně triumfují nad sborem Neřestí. Do disputace vstupuje také Rozum, který vnáší hledisko racionální. To souzní nejen s autorem libreta, ale i samotným skladatelem, absolventem lipské university. Vedle těchto alegorických postav jsou nepřehlédnutelné postavy biblické, Archanděl, Jan Evangelista a zejména Ježíš jako ústřední postava Posledního soudu i hudební kompozice.

Společně s Czech Ensemble Baroque vystoupí Markéta Böhmová, Romana Kružíková a Pavla Radostová (soprán), Lucie Karafiátová Netušilová (alt), Matěj Benda (kontratenor), Jaroslav Březina a Jakub Kubín (tenor) a Tadeáš Hoza s Jiřím Miroslavem Procházkou (bas).

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější