Hudba a společnost: PKF chce v nové sezoně prolomit ticho

Vzpomeňme si na Beethovenovu Symfonii č. 3. Když se revoluční vůdce Napoleon prohlásil císařem, odstranil Beethoven hbitě věnování pro Bonaparta a my dnes tuto symfonii známe pod názvem Eroica. V souvislosti s tématem sezony a také s tím, že rok 2020 je rokem Beethovenova výročí, uvede PKF jeho děl hned několik. Bude mezi nimi také předehra Egmont, neoficiální hymna maďarské revoluce. Hudbu ke Goethově hře ladil Beethoven politicky, inspirován, opět, napoleonskou érou. Další ouvertura k jeho jediné opeře Fidelio předznamenává děj, v němž se proti věznění z politických důvodů staví touha po svobodě, obětavost, hrdinství a vidina vítězství. Posledním Beethovenovým dílem na programu bude jeho kantáta, vzniklá jako připomínka smrti císaře Josefa II.

S jiným císařem, Leopoldem II., souvisí Mozartova opera La clemenza di Tito. Ouverturu, jež byla objednána k příležitosti korunovace Leopolda za českého krále a kterou lze také vnímat jako reakci na tehdejší hrozbu revoluce, uvede PKF v prosinci. Boj a bolest českého národa se snoubí v Sedmé symfonii Antonína Dvořáka, zatímco pro svou Devátou našel skladatel inspiraci v poznávání Nového světa a vědomém pronikání do lidových tradic původních obyvatel Ameriky a Afroameričanů. Vedle těchto symfonií také posluchači uslyší jeho Requiem a Houslový koncert.

Posledním a nejděsivějším důkazem o propojení hudby s politikou je šílenství a nenávist, s jakou nacisté urážlivě a povýšeně označili celý hudební směr za „zdegenerovanou hudbu“. Tento ponižující cejch si vysloužila celá řada skladatelů českého původu, a zatímco Schreker zemřel v roce 1934 a Křenek (stejně jako Weill) utekl včas do Ameriky, Schulhoff s Haasem přišli o život v koncentračních táborech. Nadcházející sezona nechá zaznít Schrekerovu Komorní symfonii, Křenkovo Concerto grosso č. 2, Schulhoffovou Suitu pro komorní orchestr a Haasovu Studii pro smyčce. K těmto dílům se přidá i Symfonie č. 1 Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, jako autora, jenž byl nacisty rovněž zavržen. Mezi dalšími díly, která zarámují program 2020-2021, budou například i Ravelova Šeherezáda, Ginasterův Koncert pro harfu, klavírní koncerty Griega a Martinů nebo Brahmsova Symfonie č. 2.

Skladby přednese řada výrazných interpretů. Bude mezi nimi třeba klavírista, dirigent a skladatel Olli Mustonen, světoznámá houslistka Midori či sopranistka Ailyn Pérez nebo harfista Emmanuel Ceysson. Kromě zahraničních umělců se mohou návštěvníci koncertů těšit i na české sólisty a koncertní mistry PKF, např. houslistu Jana Fišera, violoncellistu Lukáše Pospíšila a violistu Stanislava Svobodu. V zimě se k orchestru přidají Český filharmonický sbor Brno a Pražský filharmonický sbor společně s Alešem BrisceinemJanou Sýkorovou a slovenskými umělci Evou Hornyákovou a Jozefem Bencim. Čtyři koncerty povede umělecký ředitel a šéfdirigent PKF Emmanuel Villaume, orchestr si zahraje ale také pod taktovkou dirigenta brazilského původu Marcela Lehningera nebo uznávaného italského dirigenta Marca Armiliata, Američana Johna Fiore či Leoše Svárovského, který je pravidelným hostem koncertní sezony PKF.  

Dostane se i na soudobou hudbu. Cyklus „Krása dneška“ prošel v posledních letech různými obměnami, a to zejména na pozicích svých dramaturgů, ale svým charakterem je zaměřen výlučně na komorní kusy. V sezoně 2020/2021 se role dramaturgyně zhostí Hana Dohnálková, která se cyklu věnovala již v letech 2015–2018 a lehce naváže na svou původní koncepci komentovaných hudebních večerů – debat, při nichž bude dán podstatný prostor jak hudební stránce, tak mluvenému slovu. Cyklus soudobé hudby S (s podtitulem Sko – Současná komorní scéna) představí v pěti tematických večerech hosty z řad osobností české a slovenské kulturní scény v Experimentálním prostoru NoD. Ve skladbách současných autorů vystoupí členové PKF – Prague Philharmonia. Ti nastudují jednotlivé skladby v netradičních nástrojových uskupeních. Často si umělci přizvou i své hudební hosty.

Stěžejním bude zahajovací koncert konaný 23. října s Petrem Kotíkem a Ivo Kahánkem, který je hudebně naplněn skladbami Kotíka a Rudolfa Komorouse. Na závěr se připravuje hudební setkání 22. června 2021 s Petrem WajsaremMilošem Orsonem Štědroněm a Janou Kmiťovou. Tento koncert je označen podtitulem „Hudební delikatesy od PKF aneb Koncert za odměnu“. Posluchači by si neměli nechat ujít ani koncert 16. února 2021, který bude věnován slovenskému dirigentovi a skladateli Mariánu Lejavovi, který pro tento večer připraví minimálně tři světové premiéry a do programu si zve slovenského houslistu Milana Pal’u.

Donátorskou abonentní řadu PKF – Lobkowicz s podtitulem „Setkání s příběhy umění“ měl otevřít první klarinetista Berlínské filharmonie Andreas Ottensamer. Koncert byl kvůli koronavirovým opatřením zrušen. Ten druhý je také letos vyhrazen uměleckému šéfovi PKF Emmanuelu Villaumeovi. K šéfdirigentovi se 2. června připojí první flétnista orchestru, Jiří Ševčík. V tomto cyklu se dále 9. října představí maďarský violoncellista István Várdai a 3. listopadu houslistka Bomsori Kim. Tematicky bude věnována pozornost zejména Haydnově hudbě a oslavě 250 let od narození Ludwiga van Beethovena. Zazní nadčasový Koncert pro dvoje housle od Johanna Sebastiana Bacha nebo Gluckův Koncert pro flétnu.

Komorní cyklus dá tentokrát prostor skladatelům období klasicismu, romantismu a především autorům 20. století. Bude se konat opět v prostorách Profesního domu MFF UK. Jednotlivé programy akcentují 100 let výročí úmrtí francouzského hudebního velikána Camilla Saint-Saënse (+1921) a samozřejmě beethovenovské výročí. Poprvé se v rámci komorního programu představí klavírní Trio Incendio, smyčcové kvarteto Fama Quartet a žesťové kvinteto BRASStet. Posluchače čekají netradiční hudební nástroje a nástrojové kombinace: harfa, anglický roh nebo hlas ve spojení s klavírním triem. Novinkou je také zařazení řady soudobých českých i zahraničních hudebních skladatelů (Jan Kučera, Martin Brunner, Henri Kliment) a uvedení světových premiér děl Elišky Cílkové a Maria Buzziho zkomponovaných přímo pro tento cyklus. Řadu zahájí
21. září Zemlinského kvarteto spolu se členkami orchestru PKF Lenkou Filovou (anglický roh) a Jaroslavou Tajanovskou (hoboj). Poslední koncert cyklu se bude konat 28. června 2021 a jeho protagonisty budou ansámbl Belfiato Quintet společně se sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou.

V dětské řadě „Po stopách tónů“ se chystají čtyři hudební setkání se hrou na detektivy. PKF navazuje i na staronový edukativní program Orchestr Zoom, který zprostředkuje osobnější kontakt studentů a hráčů orchestru.

PKF vystoupí v nové sezoně, mimo jiné, také na MHF Dvořákova Praha 2020 (15. 9. a 16. 9.  se sólistou Davidem Geringasem a dirigentem Maximem Vengerovem) a na Svatováclavském hudebním festivale Ostrava (v termínu 28. 9. se sólistkami Simonou Šaturovou a Markétou Cukrovou a dirigentem Václavem Luksem), na Pražském jaru 2021 a MHF Leoše Janáčka 2021. V následující sezoně rovněž pokračuje také spolupráce PKF s Hudební fakultou AMU v Praze v rámci cyklu „Ti nejlepší“. Další koncerty jsou v jednání a budou postupně zveřejňovány na webu PKF.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější