úterý, 5. březen 2013

Hledá se nový Beethoven

Napsal(a) 

Je všeobecně známo – a nejrůznější statistické průzkumy konané u nás i v zahraničí to jednoznačně potvrzují – že děti a mládež věnující se soustavné umělecké činnosti patří k nejméně problémovým skupinám, a to jak z pohledu drogových závislostí, tak i obecné kriminality. Malým příspěvkem k podpoře rozšíření spektra uměleckých aktivit této cílové skupiny patří i Dílna pro nejmladší skladatele , která si vzala za cíl pomoci nevelké, ale pro další rozvoj hudebního umění v ČR nesporně významné, skupině dětí a mládeže zajímající se o první krůčky ve skladatelském oboru, a to napříč uměleckým spektrem. Dílna se koná ve dnech 13. 6. až 16. 6. 2013 v překrásném prostředí zámku v Hradci nad Moravicí. Jako lektoři byli vybráni interpreti se zkušenostmi s interpretací současné hudby u nás i v zahraničí, například Markéta Dvořáková (skladba), Peter Graham (skladba), Jan Kavan (skladba, violoncello), Jana Pavlíčková (flétna, zpěv) a Vít Zouhar (skladba). Kurzy bývají časově naplánovány tak, aby se spojily ještě s jinou zajímavou hudební událostí, která by mohla účastníky Dílny obohatit. Proto se např. svým začátkem často prolínají se závěrečným koncertem renomované interpretační soutěže Beethovenův Hradec. Letos je však konstelace pro mladé skladatele jistě ještě daleko přitažlivější, neboť součástí Dílny bude i koncert z oceněných skladeb dětí ve Skladatelské soutěži včetně setkání a diskuze s jejími porotci. Lektoři „Dílny“ opět uskuteční svůj koncert z děl soudobé hudby a představí ji tak nejen frekventantům „Dílny“, ale i výhercům soutěže. Závěrečným bonbónkem pak vždy bývá koncert ze skladeb přihlášených účastníků – skladeb, které zaslali v předstihu, i těch, které vytvořili přímo na místě. Přihlášení frekventanti budou vyzváni k zaslání jedné své skladby v předstihu tak, aby s ní mohlo být pracováno v rámci workshopů a mohla být lektory připravena na závěrečný koncert. Skladby by měly být pro následující nástroje a jejich kombinace: flétna, klavír, violoncello, kontrabas a zpěv (ženský hlas). Zaslány mohou být i skladby, které si děti mohou zahrát samy na svůj nástroj. Kromě zaslání skladby jsou účastníci také vybídnuti k vytvoření vlastního nástroje, který by měli přivézt ssebou na Dílnu, kde bude vyhodnocen v soutěži Malý vynálezce. Nástroj nemusí vydávat tón, stačí jakýkoli zvuk, a může být vyroben z jakéhokoli materiálu, fantazii se meze nekladou.

Michaela Vostřelová

Narodila se ve městě Bedřicha Smetany, první hudební vzdělání získala ve městě Bohuslava Martinů. Bakalářské studium hudební vědy v Olomouci ukončila prací o raném vokálním díle Martinů, brněnské magisterské studium jejím rozšířením pod vedením Miloše Štědroně. Písněmi, tentokrát Ebenovými a Schubertovými, završila i studium zpěvu na Pardubické konzervatoři pod vedením Hany Medkové. Badatelskou práci si vyzkoušela v Centru Bohuslava Martinů, pedagogickou v ZUŠ Ratibořická, novinářskou v Harmonii, kde se několik dobrodružných let učila, jak hudbu slyšet a jak o ní psát.

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.