středa, 11. březen 2015

Nová publikace o historickém tisku přinesla i objev Michnova houslového partu

Napsal(a) 

Petr Daněk Petr Daněk

V pražském nakladatelství Koniasch Latin Press vychází kniha Historické tisky v českých zemích do roku 1630, která je věnována vývoji a postavení nototisku v české kultuře raného novověku. Autor, docent Ústavu hudební vědy FF UK Petr Daněk, v ní shrnuje svůj několikaletý výzkum ​hudebního tisku české renesance a raného baroka. Kniha přináší obsáhlý a detailní soupis tisků vokální polyfonie, rané monodie, hudební teorie a instrumentální hudby, které autor nalezl v českých knihovnách a knižních fondech.

Celkově nalezl a zpracoval více jak šest stovek svazků, které dokumentují hudební kulturu v Čechách v předbělohorském období. Vedle toho kniha přináší i tematicky vyhraněné kapitoly, které se zabývají kupříkladu vývojem domácího nototisku, zachycují hlavní tiskařské oficíny, vymezují vztah Čech a dalších evropských kulturních center a pozornost je věnována i úloze císařského dvora ve vývoji tištěné hudby a jejímu importu především za panování Rudolfa II.  Autor se nevyhýbá ani zjištěním, které se týkají vývozu hudebních tisků do zahraničí a to i v nedávné minulosti. Velká řada z podchycených hudebních tisků nebyla doposud veřejnosti, včetně odborné, známa. Kniha tak významně doplňuje  celosvětově užívaný soupis RISM. Mezi zkatalogizovanými tištěnými prameny se nachází i řada českých a světových unikátů. V souvislosti s přípravou této knihy byl  kupříkladu v minulém roce nalezen i neznámý houslový part doplňující sbírku písní Adama Václava Michny z Otradovic Loutna česká. Kniha je doplněna několika rejstříky a bohatou obrazovou přílohou. 

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.