Generálním partnerem festivalu Pražské jaro se stala Skupina ČEZ

Ministr kultury Martin Baxa, který je rovněž předsedou správní rady obecně prospěšné společnosti Pražské jaro, a generální ředitel Skupiny ČEZ Daniel Beneš dnes v hudebním Modrém salonku Nostického paláce slavnostně podepsali memorandum o vzájemné spolupráci. Skupina ČEZ se tak stává novým generálním partnerem Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Toto memorandum podtrhuje význam sponzorství a společenské odpovědnosti firem pro kulturu symbolicky právě v Roce české hudby.

„Pražské jaro už desítky let představuje to nejlepší ze světové hudby na jednom místě. Pro nás v ČEZ je tradice klasické hudby velmi důležitá a chceme ji dodat novou energii, podporujeme proto dlouhodobě věhlasná hudební tělesa, jako je Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor, Český národní symfonický orchestr, festivaly Smetanova Litomyšl, Lípa Musica, Concentus Moraviae, Janáčkův Máj. Je proto logické, že Pražské jaro nemohlo zůstat stranou naší pozornosti. Jsem proto hrdý na to, že počínaje letošním 79. ročníkem se ČEZ stává generálním partnerem tohoto unikátního festivalu,“ říká k nově uzavřené spolupráci Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ.

„V Roce české hudby je víc než symbolické obnovení pozice generálního partnera tak jedinečného hudebního projektu, jakým je Pražské jaro. Ministerstvo kultury vloni zaručilo festivalu na dobu tří let financování částkou třiceti milionů korun ročně, což přináší do jeho rozpočtu stabilitu a umožní plánovat dopředu. Moje rozhodnutí v tomto případě bylo podpořeno také tím, že festival dlouhodobě pracuje s vícezdrojovým financováním. Spolupráce se soukromým sektorem v oblasti financování je podle mne dobrým a sebevědomým krokem do budoucna. A je skvělé, pokud je tato spolupráce zároveň určitým druhem vědomého partnerství, které vychází ze zájmu o kulturu a umění, uvědomění si jejich hodnot a poslání. A takové partnerství Pražského jara s ČEZ podle mne je,“ doplňuje kontext podpory festivalu ministr kultury České republiky a předseda správní rady Pražského jara Martina Baxa.

„Pražské jaro přináší českému publiku to nejlepší ze světa klasické hudby, je mostem spojujícím české hudebníky se zahraniční špičkou,“ uvádí Pavel Trojan, ředitel festivalu Pražské jaro. „Festival je obecně prospěšnou společností, přičemž veřejné prostředky tvoří přibližně polovinu rozpočtu, zbývající část příjmů plyne z příspěvků sponzorů, mecenášů a tržeb ze vstupného,“ přibližuje Pavel Trojan financování festivalu. „Nesmírně nás těší, že se společnost ČEZ stala generálním partnerem festivalu Pražské jaro. Věříme, že jsme získali silného a stabilního partnera, který nám umožní v následujících letech festival umělecky rozvíjet. Vždyť v roce 2025 festival oslaví jubilejní 80. ročník, k této příležitosti připravujeme skutečně velkolepý program s hostováním celé řady špičkových orchestrů, a to nejenom evropských. Bez podpory společnosti ČEZ bychom nemohli realizovat celou řadu projektů a v plánování být tak odvážní,“ uzavírá Trojan.

Sponzorství v historii Pražského jara

Festival Pražské jaro byl založen roku 1946 jako státní festival. Od roku 1990 byl příkladem významné kulturní organizace s úspěšným vícezdrojovým financováním, kde se soukromý sektor významně podílel na celkovém rozpočtu. V roce 2000 byl festival transformován ze státní příspěvkové organizace na obecně prospěšnou společnost, čímž byl aspekt vícezdrojového financování dále posílen. Generálním partnerem Pražského jara byla po celá devadesátá léta Komerční banka, na níž v pozici generálního partnera navázala Česká spořitelna, která festival podporovala po dobu patnácti let (2001–2015). Společnost CETIN ze skupiny PPF byla generálním partnerem festivalu v letech 2016–2017. Následně zůstala v partnerské struktuře na pozici technologického partnera. Od roku 2018 pozice Generálního partnera festivalu Pražské jaro nebyla obsazena. Výpadek byl částečně kompenzován navýšením podpory z veřejných rozpočtů a tržeb ze vstupného, ale také nutností ustoupit z některých plánovaných koncertních projektů. Společnost innogy festival podporuje 30 let, je po Generálním partnerovi největším podporovatelem v pozici Partnera festivalu. Dlouholetým sponzorem festivalu je taktéž společnost Subterra, a to s titulem Partner koncertu. Současné vedení festivalu si dalo za cíl posílit podíl soukromého sektoru na vícezdrojovém financování festivalu. V tomto kontextu je právě uzavírané partnerství se společností ČEZ důležitým krokem pro budoucnost a další rozvoj festivalu Pražské jaro.

O festivalu Pražské jaro

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro se za téměř osmdesát let (založen na jaře 1946) etabloval v jeden z nejrespektovanějších světových festivalů klasické hudby. O zrod festivalu se zasloužil Rafael Kubelík, jedna z nejvýznamnějších dirigentských osobností klasické hudby 20. století. Hned na prvním ročníku se odehrál mezinárodní debut později věhlasného dirigenta Leonarda Bernsteina. Od roku 1947 se pevnou součástí festivalu stala rovněž Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro, která je od roku 1957 zakládajícím členem Světové federace mezinárodních hudebních soutěží. Každoročně festival přináší na pět desítek koncertů – hostování zahraničních umělců a orchestrů, nejlepší interprety domácí scény, umělecké legendy i význačné talenty na začátku jejich umělecké dráhy.

Důležitým prvkem festivalu je šíře dramaturgického záběru – nabídka koncertů sahá od středověké hudby až po tvorbu žijících autorů. Pražské jaro je platformou, na které se česká klasická hudba a české interpretační umění stýkají pravidelně, ve velkém rozsahu a na vysoké úrovni se zahraniční scénou, čímž se vymaňuje ze sevření lokálnosti a podrobují se přísným měřítkům skutečné světovosti. Neméně důležité je to, že z této synergie profituje především český posluchač a divák, který se stává orientovaným, znalým a náročným kulturním zákazníkem. Zahraniční umělci se díky festivalové účasti setkávají s hudbou českých autorů, ve velké míře i soudobých, jejichž prostřednictvím se tato díla šíří dále po světě.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější